22.01.2020, Vatican (Catholica) – Pe drumul ecumenic al comuniunii depline între creștini este nevoie de o triplă privire: asupra trecutului, asupra prezentului și asupra viitorului. În 2019, relațiile cu Bisericile Ortodoxe Orientale – fie ele de tradiție siriacă, coptă sau armeană – ilustrează bine această necesitate.

Privirea asupra trecutului este esențială înainte de toate pentru a scoate inspirație din istoria noastră comună. Cu Bisericile Ortodoxe Orientale aceasta înseamnă a merge înapoi la perioada precalcedoniană, adică la primele cinci secole. Comisia Mixtă Internațională pentru dialogul teologic între Biserica Catolică și Bisericile Ortodoxe Orientale a făcut asta în documentul său din 2015, intitulat „Exercitarea comuniunii în viața Bisericii primare și repercusiunile sale asupra căutării comuniunii astăzi din partea noastră”. Studiind exprimările de comuniune între Biserici în primele cinci secole, documentul arată că „în cea mai mare parte, în această perioadă aceste exprimări de comuniune erau informale, adică nu se desfășurau în cadrul unor structuri clare”. În plus, „tindeau să se realizeze îndeosebi la nivel regional; nu exista un punct clar de referință centrală”. De fapt, „pe de o parte, la Roma exista o conștiință crescândă despre o slujire de comuniune și unitate mai amplă, îndeosebi de la sfârșitul secolului al III-lea încoace; pe de altă parte, nu există dovezi clare că Bisericile Ortodoxe Orientale au acceptat vreodată o asemenea slujire” (71). Această constatare este o învățătură importantă în căutarea actuală a comuniunii depline cu Bisericile Ortodoxe Orientale.

A privi la trecut este necesar și pentru un alt motiv: pentru purificarea memoriei. Memoria Bisericilor noastre este adesea rănită de o istorie conflictuală, cu care adesea se amestecă aspecte non-teologice de natură culturală, politică sau națională. Anul 2019 a văzut realizarea diferitelor inițiative în acest domeniu cu Bisericile Ortodoxe Orientale. În mai 2019 s-a ținut la Addis Abeba o conferință despre relațiile dintre Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă Etiopiană Tewahedo. Primă inițiativă de acest gen în Etiopia, întâlnirea tindea să recitească împreună istoria adesea dureroasă a raporturilor între aceste două Biserici, la care se adaugă problema spinoasă a raporturilor dintre Italia și Etiopia. Recitirea unei istorii contrastate este și una din dimensiunile dialogului Bisericii Catolice cu Biserica Ortodoxă Siro-Malankareză. Unul din proiectele comisiei mixte de dialog cu Biserica aceasta, care, ca în fiecare an, s-a întâlnit în Kerala în luna decembrie 2019, este publicarea comună a unei „cărți de referință despre istoria Bisericii” care vrea să prezinte câteva documente despre istoria controversată a creștinismului în India până în secolul al XVII-lea.

În plus, privirea asupra trecutului este fundamentală pentru a interpreta diferențele teologice dintre Bisericile noastre. O abordare hermeneutică trebuie să distingă, între diferențele moștenite din trecut, pe cele care ne despart de cele care sunt parte a unei diversități legitime în exprimarea unei credințe comune. Această hermeneutică a fost aplicată imediat în dialogul cu Bisericile Ortodoxe Orientale, cu care despărțirea este datorată unor motivații cristologice. Dialogul teologic a permis recunoașterea că împărtășim una și aceeași credință cristologică exprimată în mod diferit, așa cum explică deosebit de bine declarația comună din 1990 a Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea și a Catholicosului Mar Baselios Mar Thoma Mathews I al Bisericii Ortodoxe Siro-Malankareză: conținutul credinței cristologice „este același”, chiar dacă „în formularea acestui conținut în cursul istoriei au apărut diferențe în terminologie și în emfază”, totuși „aceste diferențe pot să existe în aceeași comuniune, deci nu trebuie să ne despartă, în special atunci când îl proclamăm [pe Dumnezeu] fraților noștri și surorilor noastre din lume în termeni pe care pot să îi înțeleagă mai ușor” (8).

Este aceeași metodologie hermeneutică ce este aplicată astăzi în dialogul teologic cu aceste Biserici antice, care, din 2015, s-a concentrat asupra Sacramentelor. Comisia Mixtă Internațională de Dialog a ținut în ianuarie 2019 la Roma a XVI-a reuniune a sa, dedicate temei căsătoriei. Comisia a subliniat că, în pofida riturilor și teologiei căsătoriei au dezvoltat tradiții diferite – îndeosebi cât privește problema celebrantului -, înțelegerea căsătoriei ca Sacrament este în mod fundamental aceeași. Comisia se va reuni din nou anul acesta de la 26 ianuarie la 1 februarie la Atchaneh în Liban, la invitația Patriarhiei Siro-Ortodoxe, pentru a discuta despre teologia sacramentală în general. Această întâlnire, care ar trebui să fie ultimul pas înainte de redactarea unui document comun despre această temă, va include probabil o importantă dimensiune hermeneutică permițând să se discearnă una și aceeași credință sacramentală dincolo de diferențele legitime de rit și de exprimare teologice.

Cu Biserica asiriană din Orient, care recunoaște numai primele două concilii ecumenice, metoda hermeneutică a dat și roade importante. Dialogul a permis să se recunoască validitatea anaforei euharistice a lui Adai și Mari, unde cuvintele instituirii euharistice „sunt prezente nu în mod narativ coerent și ad litteram, ci în mod eucologic și răspândit”, așa cum explică Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor în Orientamenti din 2001. Comisia Mixtă pentru Dialogul Teologic cu Biserica aceasta, care a celebrat la Roma în noiembrie 2019 a 25-a aniversare a creării sale, lucrează actualmente asupra imaginilor Bisericii. De fapt, tradiția asiriană a dezvoltat o ecleziologie a sa înainte de toate prin imnografia sa foarte bogată (în care Biserica este prezentată, de exemplu, ca „Arca mântuirii”, „Mireasa Mirelui”, „Spital spiritual”, etc.) care, dincolo de o exprimare adesea diferită de tradiția latină, comportă o înțelegere asemănătoare a Bisericii.

Dacă dialogul teologic studiază trecutul pentru motivele expuse mai sus, trebuie să privească și la prezent. De fapt, nu numai trecutul, ci și relațiile actuale dintre Bisericile noastre, în toate dimensiunile lor, sunt un locus theologicus. Revine teologiei să formuleze ceea ce Bisericile deja trăiesc astăzi sub conducerea Duhului Sfânt. Așa cum a declarat laconic Patriarhul Atenagora cu privire la întâlnirea sa cu Papa Paul al VI-lea în 1964: „Conducătorii Bisericilor fac, teologii explică”. Raporturile dintre Biserici se referă nu numai la primații lor, ceea ce este numit „dialogul carității”, ci la toți credincioșii, în ceea ce poate fi numit „dialogul vieții”.

Într-un moment în care relațiile dintre Bisericile noastre la toate nivelurile se intensifică, pare mai necesară ca oricând o recitire teologică a acestor raporturi, atât în „dialogul carității” cât și în „dialogul vieții”. Este ceea ce al VI-lea Colloquium Syriacum al Fundației Pro Oriente din Viena a întreprins în noiembrie 2019. Întâlnirea a fost dedicată unei evaluări a numeroaselor acorduri pastorale între Biserica Catolică și Bisericile Ortodoxe de tradiție siriacă, dintre care multe permit o anumită communicatio in sacris: de exemplu acordul din 1994 cu Biserica Ortodoxă Siriacă – prim acord pastoral reciproc al Bisericii Catolice cu o altă Biserică – sau și acordul din 1994 despre căsătoriile mixte cu Biserica Malankareză Siro-Ortodoxă sau cel menționat deja din 2001 cu Biserica asiriană din Orient. Concluzia conferinței a fost un apel la „dezvoltarea de noi abordări teologice ținând cont de acordurile pastorale existente deja și de realitățile trăite în comun de credincioșii din Bisericile noastre”.

Privire asupra trecutului și asupra prezentului. Însă pe drumul ecumenic este esențială și o privire prospectivă spre viitor. Scoțând inspirație din trecut și luând din experiența prezentă, cum trebuie concepută o Biserică reconciliată? Acest tip de considerație cere o reflecție asupra rolului Episcopului de Roma. În capitolul al treilea din Ut unum sint, intitulat Quanta est nobis via?, Papa Ioan Paul al II-lea îi invita pe păstorii și teologii din diferitele Biserici să caute, „desigur împreună, formele în care această slujire să poată realiza o slujire de iubire recunoscută de unii și de alții” (95).

Într-un document din 2010 intitulat „Pași spre o Biserică reunită: schiță a unei viziuni ortodoxo-catolice a viitorului”, comisia nord-americană de dialog catolico-ortodox și-a propus să răspundă la această invitație. Din partea Bisericilor Ortodoxe Orientale nu au existat răspunsuri la invitația din Ut unum sint. De fapt, revine probabil Bisericii Catolice să înainteze o propunere concretă, acceptabilă pentru ortodocșii orientali, cu privire la exercitarea slujirii unității episcopului de Roma la nivel universal. Tocmai asupra acestui Quanta est nobis via? din enciclica a cărei a 25-a aniversare o celebrăm anul acesta, Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor va reflecta în timpul următoarei adunări plenare care ar trebui să aibă loc în noiembrie 2020.

Privirea asupra viitorului este necesară și pentru a nu pierde din vedere scopul drumului nostru de unitate. În urmă cu aproape cincizeci de ani, la 11 mai 1970, imediat după o audiență privată cu papa Paul al VI-lea, Catholicosul armean Vasken I a declarat că el și Papa „aminteau, ca într-o trezire, că suntem frați de două mii de ani”. Și a continuat: „O, Doamne, lasă ca acest moment să dureze pentru totdeauna, pentru că este sublim!” Fie ca această trezire să continue în așa fel încât să putem trezi împreună lumea în vestirea lui Cristos înviat. (articol semnat de pr. Hyacinthe Destivelle, oficial al secțiunii orientale de la Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor în L’Osservatore Romano, tradus de pr. Mihai Pătrașcu pentru InfoSapientia.ro)

Exprimaţi-vă opinia