CALEA UCENICULUI (10)

Publicatla 20 January 2020

10. VREAU, CURĂȚĂ-TE! (Mc 1,40-45)

40A venit la el un lepros, care, rugându-l și îngenunchind, i-a spus: „Dacă vrei, poți să mă cureți”. 41Lui i s-a făcut milă și, întinzând mâna, l-a atins și i-a spus: „Vreau, curăță-te!” 42Și îndată lepra l-a părăsit și a fost curățat.43Atunci, avertizându-l, l-a trimis afară, 44spunându-i: „Vezi să nu spui nimănui nimic, dar mergi, arată-te preotului și adu pentru curățarea ta cele poruncite de Moise ca mărturie pentru ei 45Însă el, ieșind, a început să proclame tuturor și să răspândească vestea, așa încât [Isus] nu mai putea să intre în cetate în văzul lumii, ci stătea afară, în locuri pustii. Și veneau la el de pretutindeni.

 

 

Contextul mesajului

’’Vreau, curăță-te!’’ îi răspunde Isus. Pentru aceasta a venit (ieșit): pentru a curăți omul de lepră.

Leprosul, chiar dacă trăiește, este un om mort din punct de vedere civil și religios. Expulzat în pustiu, fără a întreține relații cu nimeni, omul este aruncat în infernul singurătății. Unica lege pe care este obligat s-o observe este aceea de a se autoexclude (Lev 13,45). Viața nu trebuie să se apropie de moarte: prezența sa contaminează.

A vindeca un lepros este ca și a învia un mort: numai Dumnezeu poate (2Reg 5,7). Lepra, prin desfacerea cărnii, este oglinda oricărei vieți infectate de moarte.

Legea, nu poate decât să distingă, să dividă și să izoleze. În tentativa zadarnică de a apăra viața. Isus, în schimb, este ’’vestea cea bună’’: ridică leprosul, vindecându-l, iartă răul însănătoșindu-l, absolvă păcătosul justificându-l (pasajul următor). Exclușii legii, sunt destinatarii acestui dar. El este într-adevăr medicul venit pentru cei bolnavi și nu pentru cei păcătoși (2,17).

Această minune introduce prima dispută asupra diferenței dintre Lege și Evanghelie. Leprosul vindecat reprezintă trecerea de la omul cel vechi, pe care legea îl expulzează în moarte, la omul cel nou, pe care-l anunță ’’vestea cea bună’’. Este figura celui botezat, care, ca și Naaman Sirianul, iese din Iordan cu carnea trupului proaspătă ca a unui copil (2Reg 5,14).

Acest lepros, cere o minune: știe ce vrea și cere ceea ce vrea. Este pentru noi o instrucțiune și astfel știm ceea ce vrem și-i cerem: exact darul pe care li-l face lor. Minunile sale ajută la eliberarea aspirațiilor noastre profunde. Văzându-le realizate, avem curajul de a spera și de a începe să cerem.

Cuvintele scurte pe care Isus le adaugă la aceste minuni sunt o educație pentru dorințele noastre: Numai în felul acesta putem răspunde corect la întrebarea sa: ’’Ce vrei să-ți fac?’’ (10,36.51) și să-i cer ceea ce vreau, voind ceea ce el vrea să-mi dea. În minune nu se precizează nici numele, nici locul, nici timpul, așa încât numele să fie al meu, locul să fie aici și timpul să fie acum.

            Isus își exprimă voința sa de a ne ’’vindeca’’ viața, eliberând-o de lepra care o devorează. Pe când Legea declară răul, Isus îl vindecă.

            Ucenicul este acela care îi cere acest dar. Orice dar se poate face numai aceluia care îl dorește. Tot ceea ce Isus face și spune în continuarea Evangheliei, este ceea ce el vrea să-mi dea în măsura în care pot și trebuie să doresc de la el, cu umilință și încredere, cerându-i cu insistență.

Exercițiu

1.Intru în rugăciune, așa cum s-a arătat în Introducere.

2. Mă reculeg luând aminte la locul descris: în afara cetății, acolo unde Isus întâlnește leprosul.

3. Cer ceea ce vreau: „Dacă vrei, poți să mă curățești!”

4. Trăgând folos, mă identific cu leprosul, fiind atent la fiecare cuvânt.

De notat:

strigătul îl atinse
căderea în genunchi Vreau, curățește-te!
Dacă vrei, poți să mă curățești Du-te!

Pasaje utile:

  • Lev 13, 1-2, 44-46;
  • 2 Regi 5, 1 urm;
  • Is 53, 3-5; 1, 16-19.

———————————-

10

Exprimaţi-vă opinia