10.12.2019, Târgu Lăpuș (Catholica) – Recent înființatul Centru de Studii Patristice și Literatură Creștin Antică al Universității Babeș-Bolyai din Cluj are bucuria să anunțe un rod în volumul colectiv intitulat „Exegeză și hermeneutică la Sfinții Părinți”, apărut în colecția „Teme patristice”, coordonată de Alin Tat. Lucrarea, de cca 150 de pagini, apare cu sprijinul revistei „Connaissance des Peres de L’Eglise”, fiind tradusă de Sorin Milu și tipărită la Editura Galaxia Gutenberg. Poate fi comandată de pe GalaxiaGutenberg.ro la prețul de 16 lei.

Redăm cuvintele semnate de Marie-Anne Vannier și apărute pe coperta IV a cărții: „Dacă luăm în considerare întregul scrierilor patristice vom constata că cea mai mare parte sunt comentarii ale Scripturii. Motivele sunt diverse: în primul rând, Scripturile sunt expresia prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului său și exprimă alianța cu Dumnezeu, ceea ce îi conduce pe Părinți la dezvoltarea noțiunii de iconomie a mântuirii, la precizarea rolului Spiritului Sfânt activ în Scriptură, la aprofundarea relației omului cu Dumnezeu și, în sens mai larg, a antropologiei. Pentru evrei, Scripturile erau Tora vie (cum arată Neemia 8). Explicitarea oferită în același timp – Legea orală (Torah she- be`al peh), dezvoltată în Mișna (legislația provenită din Tora) și în Talmud, care o comentează – e de asemenea revelată. Pentru creștini e altfel: Cristos e Cuvântul întrupat (In. 6). Întreaga Biblie ne spune că ‘Dumnezeu a vorbit’.”

„Cuvântul – Dhavar – străbate întreaga Scriptură. Dar acest Cuvânt nu mai e pentru noi doar cel pe care Dumnezeu îl adresa poporului său prin intermediul profeților ori cel care se manifesta ca Tora metafizică în Pentateuh. Acest Cuvânt s-a întrupat în firea noastră, a devenit un om (In. 1, 14). E vorba de o revoluție fără precedent. Dumnezeu se micșorează, cum explică imnul către Filipeni, pentru a ni se alătura în umanitatea noastră și acolo ne permite să-l cunoaștem. De acum tot ce e uman e și dumnezeiesc, la fel și viceversa. Astfel, pe urma Sfântului Ieronim, Părinții amintesc că ‘a ignora Scripturile înseamnă a-l ignora pe Cristos’, de unde importanța pe care le-o acordă, unitatea pe care o subliniază între cele două Testamente și recitirea Vechiului Testament în lumina celui Nou.

Iată și titlul capitolelor cărții: Exegeza Părinților; Hermeneutica clarității la Irineu; Exegeza lui Origen și a Părinților alexandrini; Hermeneutică și exegeză la Tyconius; Regulile pentru interpretarea Scripturii: De doctrina christiana a lui Augustin; Exegeza antiohiană sau primatul literei.

Exprimaţi-vă opinia