Meditația zilei

Publicatla 9 December 2019

Luni, 9 decembrie 2019, Neprihănita zămislire
Lc 1,26: „îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret”.

Acțiunea lui Dumnezeu în lumea noastră se desfășoară în locuri și timpuri concrete. Un timp, un loc, o persoană anume sunt semne ale intervenției lui Dumnezeu în timpul și locul în care ne aflăm. Pruncul vrea să se nască în viața fiecărui om și fiecare om își află împlinirea în păstrarea și creșterea acestui odor.

Cum se întrupează iubirea lui Dumnezeu pentru mine?

Sfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, păstrează-mi o inimă de copil, pură și limpede ca apa de izvor.
Câștigă-mi o inimă simplă care să nu se aplece ca să-și guste tristețile proprii;
O inimă mărinimoasă în a se dărui, înclinată spre compasiune,
O inimă fidelă și generoasă care să nu uite de nici un bine și să nu țină ranchiună pentru nici un rău.
Plăsmuiește-mi o inimă blândă și smerită care să iubească fără să pretindă să fie răsplătită cu iubire,
O inimă care să se bucure când dispare în alte inimi, jertfindu-se înaintea Fiului tău Divin;

O inimă mare și nestăvilită, pe care nicio nerecunoștință să nu o poată închide
Și nici o indiferență să nu o obosească;
o inimă zbuciumată pentru gloria lui Cristos,
Rănită de iubirea Sa
Cu o rană care să nu se vindece
Decât în cer.

(L. de Grandmaison s.j.)

Exprimaţi-vă opinia