CALEA UCENICULUI (4)

Publicatla 26 November 2019

  1. S-A ÎMPLINIT VREMEA (Mc 1,14-15)

După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând evanghelia lui Dumnezeu și spunând:

„S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu! Convertiți-vă și credeți în evanghelie”.

 

Contextul mesajului

’’S-a împlinit timpul’’. Sunt primele cuvinte care ies din gura lui Isus. În patru fraze scurte Marcu prezintă un compediu al întregii sale predicări, ca și un anunț al Împărăției și o chemare la sine.

Aceste patru expresii ne pot servi și ca o ’’cheie de lectură’’. Orice pasaj al evangheliei se realizează prin mine aici și acum în măsura în care înțeleg că ’’s-a împlinit vremea’’ de a se realiza, că ’’Împărăția lui Dumnezeu este aici’’ în mine, dacă ’’mă convertesc’’ și ’’cred în Evanghelie’’. Cine ascultă pe viu Cuvantul, experimentează că operează când este pronunțat; cine îl refuză, experimentează golul a ceea ce el promite.

Lectura textului

După ce Ioan a fost prins (închis). Ioan spunea că el trebuie să se micșoreze înaintea lui Cristos (In 3,30). Acum deodată dispare. Așteptarea încetează când ajunge așteptatul (9,31; 10,33; 14,41).

veni Isus în Galileea. ’’Venirea ’’ sa la Iordan continuă acum în Galileea, locul ’’cotidianității’’, ’’locul teologic’’, în care răsună pentru fiecare dintre noi chemarea sa.

Predicând evanghelia lui Dumnezeu. Evanghelia este ’’Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu’’ (1,1). Așadar Isus, proclamând evanghelia, se proclamă pe sine însuși. De aceea (Cuvântul) este viu și eficace (Evr 4,12). Pentru Marcu, numai Isus predică vestea cea bună, care este el însuși. Ucenicii, ca și Ioan, predică convertirea (1,4; 6,12). El este unicul maestru adevărat, maestrul interior care se dă și se comunică.

S-a împlinit vremea. Cu Isus timpul așteptării s-a terminat. Momentul prezent este cu adevărat acela pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru mântuirea noastră. S-a terminat așteptarea pentru că a venit împlinirea. Este punctul decisiv al istoriei pentru că se trece de la dorință la realitate. Isus, deschizându-și gura, amintește înainte de toate de valoarea prezentului, care joacă rolul cel mai important. Această conștiință stă la rădăcina oricărei acțiuni. Timpul oportun este atunci când se înțelege că ora decisivă este acum. Această aderență la prezent este indispensabilă pentru sănătatea mintală. Altminteri trăiesc în irealitate, trecând de la iluzia asupra viitorului la deziluzia trecutului. Religia iudeo-creștină ne cheamă să trăim prezentul în toată plinătatea sa.

S-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu: A sosit Împărăția lui Dumnezeu care răsturna împărăția omului (cf. Judec 9,7 urm; 1Sam 8,1 urm), si care care sintetizează toate așteptările omului. Este Isus însuși, Dumnezeu pentru om și om pentru Dumnezeu, care manifestă din plin iubirea lui Dumnezeu pentru om și iubirea omului pentru Dumnezeu. Nimeni nu mai este îndepărtat sau exclus de la aceasta; oricine poate să intre, deschizându-se lui, iubindu-l și urmându-l în drumul său, mergând ’’după el’’ și înfruntând același destin al crucii și al gloriei.

Convertiți-vă: Înseamnă a-și schimba ideile și mentalitatea, a-și schimba inima și direcția. Propunerea lui Isus devine imediat responsabilitatea unui răspuns. Împărăția a venit; intrarea este rezervată libertății mele. Convertirea are un moment inițial care constă în a se încrede în El. Însă apoi urmează un fapt care durează toată existența și constă în orientarea progresivă a fiecărui pas al meu spre ai săi, într-un exod continuu din minciună spre adevăr, din robie la libertate, din întuneric la lumină, de la moarte la viață.

Credeți în evanghelie. Evanghelia este Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu (1,1). Credința nu este numai asentimentul intelectual la adevărul, ci încrederea în cel care-mi vorbește. Dar ce fel de raporturi sunt dispus să stabiles cu el ?. A crede înseamnă a iubi și a-mi face din el propria-mi viață. Cred în Evanghelie când, prin textul, mă încred în Isus și-i cer cu credință să pot accepta darul care mi se face prin textul.

 

 

Exercițiu

     1.Intru în rugăciune, așa cum s-a arătat în Introducere.

  1. Mă reculeg luând aminte la locul descris: Galileea, acolo unde Isus străbate proclamând Vestea cea Bună.
  1. Cer ceea ce vreau: cer Domnului să nu fiu surd la cuvintele sale.
  1. Trăgând folos, meditez fiecare cuvânt al textului.

De notat:

Evanghelia lui Dumnezeu Împărăția lui Dumnezeu este aici
A sosit momentul Convertiți-vă
Credeți în Evanghelie

Pasaje utile:

  • Rom 13, 11-14;
  • 2 Sam 7, 1-16;
  • Jud 9, 7 urm;
  • 1 Sam 8, 1 urm;
  • Neh 9, 1 urm.

——————————————————————

4

Exprimaţi-vă opinia