24.11.2019, Nagasaki (Catholica) – Papa Francisc a cinstit duminică, 24 noiembrie 2019, sutele de martiri care au murit în Japonia în timpul a două secole de persecuție, consacrând „acest pământ cu suferința lor și moartea lor”, încurajându-i pe catolicii din țară să folosească mărturia eroică a acestora ca sursă de inspirație pentru a răspândi Evanghelia. „Să nu uităm iubirea jertfei lor! Să nu rămână o relicvă glorioasă a gesturilor trecute, bine păstrată și cinstită într-un muzeu, ci să fie amintire și foc al sufletului oricărui apostolat în acest ținut, capabil să reînnoiască și să facă să ardă încontinuu zelul evanghelizator.”

Pontiful a rostit un discurs la memorialul de pe Dealul Nishizaka din Nagasaki, unde, de la sfârșitul secolului al XVI-lea până în secolul al XVIII-lea, creștini și-au pierdut viețile pentru credință, inclusiv Sf. Paul Miki și cei 25 de însoțitori ai săi, care au fost răstigniți pe acest deal în 1597. Papa a așezat o coroană de flori în fața monumentului memorial, care include un relicvariu cu relicvele a trei misionari iezuiți martirizați, precum și o scrisoare originară a Sf. Francisc Xaveriu. A spus apoi o rugăciune în tăcere înainte de a tămâia relicvele. Zona este cunoscută pentru „creștinii ascunși”, care au păstrat timp de două secole credința în ciuda valurilor de persecuții cumplite.

„Acest sanctuar, mai mult decât despre moarte, ne vorbește despre triumful vieții… Aici lumina Evangheliei a strălucit în iubirea care triumfa asupra persecuției și asupra sabiei. Acest loc este înainte de toate un monument care vestește Paștele, deoarece proclamă că ultimul cuvânt – în pofida tuturor dovezilor contrare – nu aparține morții, ci vieții. Nu suntem chemați la moarte, ci la o Viață în plinătate; ei au vestit aceasta… Mărturia lor ne întărește în credință și ne ajută să reînnoim dăruirea noastră și angajarea noastră, pentru a trăi ucenicia misionară care știe să lucreze pentru o cultură capabilă să protejeze și să apere mereu fiecare viață, prin ‘martiriul’ slujirii zilnice și tăcute față de toți, în special cei mai nevoiași.”

„Fie ca Biserica, în Japonia timpului nostru, cu toate dificultățile și promisiunile sale, să se simtă chemată să asculte în fiecare zi mesajul proclamat de Sfântul Paul Miki de pe crucea sa și să împărtășească tuturor bărbaților și femeilor bucuria și frumusețea Evangheliei care este Cale, Adevăr și Viață”. Catolicii sunt sub 0,5% din populația Japoniei, dar în Nagasaki ei reprezintă peste 4% din populația de aproape 430.000 de locuitori. Creștinismul a fost adus în Japonia în secolul al XVI-lea de misionarii catolici, îndeosebi de Sf. Francisc Xaveriu.

„Fraților, în acest loc ne unim și cu creștinii care în atâtea părți ale lumii astăzi suferă și trăiesc martiriul din cauza credinței. Martiri din secolul al XXI-lea, care ne interpelează cu mărturia lor pentru ca să o luăm, cu curaj, pe calea Fericirilor. Să ne rugăm pentru ei și cu ei, și să ne ridicăm glasul pentru ca libertatea religioasă să fie garantată tuturor și în fiecare colț al planetei… Să cerem Preasfintei Fecioare Maria, Regina martirilor, Sf. Paul Miki și tuturor însoțitorilor săi, care de-a lungul istoriei au proclamat cu viața minunățiile Domnului, să mijlocească pentru țara voastră și pentru toată Biserica, pentru ca jertfa lor să trezească și să mențină vie bucuria misiunii”. După încheierea discursului său, Papa s-a oprit puțin în Muzeul celor 26 de martiri, considerat cel mai important muzeu al creștinismului în Japonia.

Exprimaţi-vă opinia