CALEA UCENICULUI (2)

Publicatla 11 November 2019
 1. TU EȘTI FIUL MEU CEL IUBIT

În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii și a fost botezat de Ioan în Iordan.

Și îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise și Duhul, ca un porumbel, coborând spre el.

Și din cer a fost un glas: „Tu ești Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea. (Mc. 1-9-11)

Contextul mesajului

’’Tu ești Fiul meu cel iubit’’, îi spune Tatăl lui Isus, care s-a cufundat în Iordan, sufocat de păcatul mulțimii care venea să asculte predica Botezătorului.

Dumnezeu a avut la dispoziție toată eternitatea pentru a reflecta. Pentru a ne salva, nu a găsit alt mod decât acesta scandalos: de a se pune în rând cu păcătoșii; iar Tatăl îl aprobă solemn.

Botezul reprezintă alegerea fundamentală a lui Isus: solidaritatea. Aceasta derivă din natura sa de Fiu. Cunoscând iubirea Tatălui, vrea să o manifeste tuturora prin fraternitatea sa.

Dacă versetele 2-8 ne spun cum este omul înaintea Domnului, versetele 9-11 ne arata cine este Domnul înaintea omului. Botezul este poarta de intrare în Evanghelie. Cine nu trece prin aceasta, rămâne înșelat în propriile așteptări religioase și nu-l cunoaște pe Dumnezeu.

Botezătorul tocmai ne-a vorbit de acela care va boteza în Spirit Sfânt. Dar acesta, surprinzându-i pe toți, se lasă botezat de Ioan în apă și chiar în acest mod îl va da pe Spiritul său. Nimeni nu s-ar fi gândit vreodată că Domnul va coborî până în străfundul umanității noastre și ne va dărui viața sa, luându-și în schimb moartea noastră. El ne iubește și dorește să se unească cu noi. Dacă noi nu putem să urcăm la el, atunci coboară el către noi.

Scena botezului descrie într-un mod divin misterul întrupării: el s-a făcut om, solidar cu noi în toate, pentru ca noi să devenim Dumnezeu, solidari în toate cu el. Umanitatea lui este principiul divinizării noastre.

Isus își începe astfel slujirea sa: nu prin discursuri, ci printr-o acțiune pură; făce o alegere și îşi asumâ un stil care îl va ţine toată viața.

Acest cadru inițial anticipă de fapt pe acela final (15,27-39): aici îl vedem în rând cu păcătoșii, iar acolo îl vom vedea pe cruce în mijlocul lor; aici își începe serviciul său regal, iar acolo îl vom vedea definitiv pe tron; aici se cufundă în apa din care noi toți ne naștem, iar acolo va fi sufocat în moartea răufăcătorului, din care toți murim; aici se deschid cerurile, iar acolo aripa templului; aici coboară Spiritul, acolo ’’suflul ’’; aici un glas din cer îl proclamă pe Fiul, acolo un glas de pe pământ îl recunoaște ca atare.

Botezul are un caracter ’’de suferință’’. El manifestă acea pasiune (suferință) a lui Dumnezeu pentru noi care se face com-pasiune și nu ne abandonează niciodată.

Botezul este un semn care conține deja marele arbore al Împărăției, cruce. Este o miniatură perfectă, care cizelează acele trăsături ale ’’Fiului ’’ ce vor fi amplificate în continuarea evangheliei.

Dacă este adevărat că Fiul este ca și Tatăl, atunci și Dumnezeu este total diferit de acela pe care orice religie îl afirmă şi orice ateism îl neagă. Un Dumnezeu în rând cu păcătoșii, umil și solidar cu noi, este imaginea unui Dumnezeu la care nimeni nu s-ar fi gândit; tocmai aceasta revelează adevăratul său chip.

În povestire se evidențiază două titluri ale lui Isus care corespunde celor două părți ale evangheliei(1-8; 9-16): el este Cristos, pentru că este plin de Spiritul Sfânt (v. 10) și Fiul lui Dumnezeu, pentru că este slujitorul care dă viață fraților săi (v. 11).

Isus este acela ’’mai puternic’’ pe care îl așteptăm. Însă vine cu puterea unui Dumnezeu, care fiind iubire, este slăbiciunea extremă. Iubirea se despoaie și se dăruiește tuturor, până la dăruirea de sine. Este Cristos și mântuitor, pentru că alege să fie în toate solidar cu noi; este Fiul lui Dumnezeu și Domnul, pentru că împlinind voința Tatălui, se face slujitorul fraților.

Ucenicul botezat în însuși botezul său, primește pe însuși Spiritul său, Spiritul fiului, care îl face fratele tuturor.

Exercițiu

1. Intru în rugăciune, așa cum s-a arătat în Introducere.

 1. Mă reculeg luând aminte la locul descris: malul Iordanului, acolo unde Isus își așteaptă rândul alături de păcătoși.
 1. Cer ceea ce vreau: să cunosc în Isus cel botezat misterul adânc al lui Dumnezeu.
 1. Contemplu fiecare cuvânt al textului.

De notat:

Isus din Nazaretul Galileii Coboară Spiritul Sfânt
a fost botezat Tu ești Fiul meu
s-a deschis cerul În tine îmi aflu plăcerea

Pasaje utile:

 • Is 55, 1-11;
 • 1 In 5, 1-9;
 • Is 12, 2-6;
 • Gen 22;
 • Ps 2;
 • Is 42, 1-9;
 • Fil 2, 6-11.

———————————————————————–

2. jesus-baptism-

Exprimaţi-vă opinia