Meditația zilei

Publicatla 6 November 2019

Miercuri, 6 noiembrie 2019
„Fraţilor, să nu datoraţi nimic nimănui”, Romani 13,8-10

Vorbim mult despre iubire. O observăm în jur, rostim, o conferențiem, o predicăm, o cerem, citim despre ea, discutăm pe marginea ei încă de pe băncile școlii. Dar oare știm s-o oferim cu adevărat, necondiționat, din inimă și instinct, mai degrabă decât dintr-un soi de antrenament sau convingere că „așa trebuie”, că o datorăm? Sf. Paul ne spune astăzi să nu datorăm nimic nimănui, ci doar să iubim. Este greu să nu datorezi nimic nimănui… cu siguranță că nimeni nu poate pretinde că se încadrează aici. Însă mai greu este a iubi pe aproapele, și nu oricum, dar așa ca pe mine însumi. Grele cuvinte, greu de pus în practică. Dar un discipol adevărat va face din asta țelul vieții sale, imitându-l pe Isus, care ne-a arătat cea mai mare iubire posibilă, împlinind perfect Legea și planul Tatălui.

Când am simțit în mine plinătatea iubirii necondiționate?

Rugăciune

Cel ce trăiește în iubire

Cel ce trăiește în iubire nu e rob al vieții
și-amână cuvenita pocăință
căci îl iubește adânc pe-acela căruia-i
e dator recunoștință,
pe-acela ce-a ales să moară ca drept urmare a iubirii
și capul și-a plecat în moarte ca victimă a dăruirii,
care-a iubit iubirea însăși mai mult ca propria lui viață
și a răscumpărat iubirea însăși prin jertfa lui cea îndrăzneață.

El să ne-ngăduie ca-n lume, cu viața noastră chezășie
să fim și noi răscumpărare pentru a sa iubire vie.
Căci mai de preț e viața noastră când punem preț mărunt pe ea
și atunci când din iubire vie viața însăși vrem a ne-o da.

Să nu jelim dar moartea celui ce-n adevăr
e-ndrăgostit,
căci pentru acela numai viața e pricină de-a fi jelit.
Și când acesta-și ia adio de la viață pe pământ
iubirea-i spune bucuriei cel mai dintâi al său cuvânt.

Sf. Robert Southwell SJ

Exprimaţi-vă opinia