CALEA UCENICULUI (1)

Publicatla 5 November 2019

1. DUPĂ MINE VINE ACELA CARE ESTE MAI PUTERNIC DECÂT MINE

1Începutul Evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. 2Așa cum este scris în profetul Isaia: Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feței tale; el va pregăti calea ta. 3Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui! 4Ioan Botezătorul era în pustiu, predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor5Întreaga regiune a Iudeii și toți cei din Ierusalim veneau la el și erau botezați de el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. 6Ioan era îmbrăcat cu [o haină din] păr de cămilă și avea o cingătoare din piele în jurul coapselor sale; mânca lăcuste și miere sălbatică7și predica zicând: „Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălțămintei. 8Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt”. (Mc 1,1-8)

Contextul mesajului
’’După mine vine Acela care este mai puternic decât mine’’, proclama Ioan mulțimilor, învățându-le, în așteptarea Aceluia care îi va chema pe toți să vină după El.

Înainte de a ne arăta cine este Dumnezeu înaintea omului, Marcu ne arată cum trebuie să fie omul înaintea lui Dumnezeu (v. 1). Și face aceasta folosindu-se de o icoană vie: este Ioan Botezătorul (vv. 4-8). Sinteză a revelației, un rezumat al drumului pe care fiecare este chemat să-l parcurgă, că să-l întâmpine pe Domnul.
YHWH a avut nevoie de două milenii pentru a duce un popor la descoperirea a două adevăruri: primul că omul este dorința lui Dumnezeu, al doilea că Dumnezeu este dorința de a se dărui omului.

Prima condiție pentru a-l întâmpina pe Domnul este setea de dreptate; există o prăpastie ireductibilă între ceea ce este omul și ceea ce ar trebui să fie. O situație pe care Dumnezeu nu o vrea şi pentru care a promis că va veni că să facă dreptate.
A doua condiție este setea de libertate: omul este înșelat de robia externă și internă. Vede binele dar este incapabil de a-l transpune în viață, intuiește fericirea dar este neputincios în a o urma.
Ioan este „glasul” care strigă să se deschidă în pustiu calea care poartă din pământul robiei spre patria dorinței; este profetul care denunțând păcatul și anunțând iertarea, dispune omul să se covertească la dreptatea lui Dumnezeu; el pregătește noul exod spre libertate.
El este profetul prin excelență, degetul îndreptat direct către Isus care trebuie să vină.
Prima sa caracteristică: trăiește ceea ce anunță; stă în pustiu, în afara nedreptății și în drumul spre libertate, în așteptarea a ceva nou. Omul este calificat de ceea ce așteaptă şi doreşte; este în realitate ceea ce nu este încă, este devenirea spre ceea ce tinde.

Omul din natură ’’excentric’’, avându-și centrul în afară de sine, este în mod necesar viator, în drum spre ’’locul său natural’’.
Botezătorul este omul dorințelor și ne declară imediat realizarea lor: cel care vine după el, va coincide cu orice aștepare a omului și a promisiunilor lui Dumnezeu; ne va boteza (=scufunda) în Spiritul Sfânt (=viața lui Dumnezeu).
În Isus, Dumnezeu se cufundă în realitatea umană, omul se cufundă în realitatea lui Dumnezeu.

Isus este așteptarea: este Domnul care vine să ne scufunde în Spiritul Său împlinind dreptatea sa.
Ucenicul: este setea de libertate, curajul de a ieși, de a înfrunta deșertul, conștiința păcatului și voința de convertire, așteptarea Acelui ’’mai puternic’’ care vine și a darului Spiritului său.

——————————————————————–

EXERCIȚIU
1.Intru în rugăciune.

2. Mă reculeg luând aminte la locul descris: deșertul dincolo de Iordan, acolo unde Ioan botează pe toți cei care vin la el.

3. Cer ceea ce vreau: mă predispun să doresc și să aștept precum Botezătorul.

4. Trăgând folos, văd, ascult și privesc persoanele: cine sunt, ce spun, ce fac. Măsor dorințele adânci cu așteptarea biblică după dreptate și libertate.

De notat:

principiu                              convertire
Evanghelie                           iertare
Isus                                       păcate
Cristos                                  vine în urma mea
Fiul lui Dumnezeu              Cel care e mai puternic decât mine
deșert                                   apă
botez                                     Spirit Sfânt

Pasaje utile:

– Mal 3;
– Is 40, 1-11;
– 2 Pt 3, 8-14;
– Ps 85.

——————————————————————-

John-Baptising-6x6

Exprimaţi-vă opinia