Mesajul Adunării Generale a CRSM-CSMR 2019

Publicatla 24 October 2019


Minunata localitate Voievodeasa din Bucovina a găzduit între 21-24 octombrie 2019 Adunarea Generală a Conferințelor Superioarelor Majore și a Superiorilor Majori din România. A fost a 30-a întâlnire de acest fel pentru Surori și a 28-a pentru Frați, acest an marcând cea de-a șaptea întâlnire comună a celor două Conferințe. Ajunși la finalul trieniului de reflecție asupra legăturii dintre persoanele consacrate din România și tineri am abordat anul acesta tema „slujirii”. Dincolo de interese și calcule omenești slujirea este mai întâi de toate urmarea lui Cristos spălând picioarele ucenicilor Săi. Acest adevăr a fost amintit în prima seară de Excelența Sa Mons. Miguel Maury Buendia, Nunțiul Apostolic în România și Republica Moldova. Transmițându-ne binecuvântarea apostolică a Papei Francisc, ne-a amintit de importanța unei slujiri gratuite în Biserică și în societate, singura capabilă să ofere credibilitate vieții consacrate în țara noastră. La rândul său Episcopul Florentin Crihălmeanu, responsabil cu viața consacrată din partea Conferinței Episcopilor Catolici din România, salutând importanța Congregațiilor religioase din țară a insistat asupra primatului rugăciunii și a contemplației ca unicul izvor autentic al tuturor apostolatelor noastre.
Același aspect a fost dezvoltat de către Pr. Bogdan Bălașcă, OFM Conv., în ziua de formare care a deschis triduumul Adunării Generale propriu-zise. Pornind de la pagina evanghelică a întâlnirii dintre Isus și tânărul bogat acesta ne-a propus să medităm asupra a trei aspecte esențiale ale slujirii: identitatea, relația ca limbaj și împlinirea. Pentru ca în a doua parte a zilei cu ajutorul unor teste și exerciții practice să medităm asupra paradigmelor și anti-paradigmelor slujirii.
Ceea ce am meditat și reflectat în rugăciune în prima zi a devenit în ziua următoare motorul unui pelerinaj efectuat în biserici, mănăstiri și opere apostolice din Bucovina. Participanții au ţinut să urmeze în Sanctuarul de la Cacica pelerinajul spiritual al Preasfintei Fecioare Maria de la Fiat la Magnificat: mai precis, de la „Iată slujitoarea Domnului” la preamărirea lui Dumnezeu „care a privit la umilinţa slujitoarei sale”! Sfânta Liturghie care a încununat acest moment a fost prezidată de Preasfinţitul Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi. Acesta, remarcând şorţurile de slujitori purtate de surori și frați la Adunarea Generală CRSM-CSMR, a ţinut să amintească trei momente sau aspecte decisive ale slujirii creştine, prin urmare şi ale vieţii consacrate: comuniunea cu Dumnezeu în viaţa de rugăciune, simţul eclezial al oricărei lucrări de slujire şi spiritul misionar, atât de actual în contextul Lunii Misionare Extraordinare celebrate în întreaga Biserică.
De acolo am purces la Putna, unde am vizitat mai întâi biserica romano-catolică cu hramul „Coborârii Duhului Sfânt”. Ajutați de explicațiile teologice pline de pathos ale Pr. Prof. Eduard Ferenț, am putut aprecia ciclul iconografic despre slujirea Paracletului în cadrul Sfintei Treimi. Mângâietorul dă viață în Vechiul și în Noul Testament, insuflând pacea învierii în noua creație. Complementul ortodox al acestui pelerinaj a fost constituit de vizita la mănăstirile Putna, Marginea și Sucevița, unde am trăit atât slujirea în rugăciune cât și frumusețea fraternității în viața consacrată dincolo de granițele confesionale. La Centrul social Maria Ward din Rădăuți am fost cu toții martori la felul în care cuvântul evangheliei se întrupează în slujirea concretă a celor mai mici: copii fără familii, tineri defavorizați, dar și foști beneficiari care au devenit voluntari la rândul lor.
După bogăția de experiențe din ziua a doua, Adunarea Generală CRSM-CSMR s-a încheiat în ziua următoare prin întâlnirile de lucru avute separat pe cele două Conferințe. Împărtășirile din evaluare au scos în evidență, mai presus de operele individuale ale fiecărei Congregații, importanța colaborării în slujire. Nu este bine ca omul să fie singur nici măcar când slujește.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru zilele de har și comuniune trăite între frați și surori la Voievodeasa. „Ce bine e când frații slujesc împreună: lui Dumnezeu și aproapelui”!

Exprimaţi-vă opinia