15.09.2019, Vatican (Catholica) – În fața nedreptăților și diviziunilor care amenință pacea, simțim chemarea de a fi artizani ai dialogului, promotori ai reconcilierii și constructori răbdători ai unei civilizații a întâlnirii, care poate feri timpurile noastre de barbaria conflictului. Papa Francisc a adresat acest îndemn câtorva zeci de Episcopi catolici răsăriteni din Europa, primiți în audiență în Vatican sâmbătă. Printre ei și patru din Biserica Greco-Catolică din România: Episcopul Curiei Arhiepiscopale, respectiv Episcopii de Oradea, Cluj-Gherla și Maramureș.

„În timp ce mulți se lasă prinși în vârtejul violenței, în cercul vicios al revendicărilor și al acuzelor reciproce continue, Domnul ne vrea semănători blânzi ai Evangheliei iubirii”, le-a spus Sfântul Părinte prelaților pe care i-a întâlnit la finalul celei de-a 22 lor întâlniri anuale, ce a avut loc din 11 până pe 14 septembrie sub tema „Misiunea ecumenică a Bisericilor Catolice Răsăritene din Europa de astăzi”. „Simt că drumul care ne este indicat de Sus este făcut din rugăciune, smerenie și caritate, nu din revendicări locale, nici tradiționaliste, nu. Drumul este rugăciune, smerenie și caritate. Mergând împreună, făcând împreună ceva pentru alții și pentru casa noastră comună, redescoperim, în inima catolicității noastre, semnificația antică atribuită scaunului roman, chemat să ‘prezideze caritatea întregii Biserici’, și Episcopului de Roma ca servus servorum Dei.”

Subliniind că între Episcopi sunt unii de tradiție bizantină chiar și din India, Papa a citat din Conciliul Vatican II, spunând că „varietatea nu numai că nu dăunează unității Bisericii, ci chiar o manifestă”. De fapt, a spus el, unitatea creștină nu este uniformitate. „Uniformitatea este distrugerea unității; și adevărul creștin nu este monocord, ‘simfonic’, altminteri nu ar veni de la Duhul Sfânt.” Comuniunea cu Biserica Catolică, a subliniat el, în nici un caz nu dăunează identității proprii. De fapt comuniunea trebuie să contribuie la deplina împlinire a identității lor, de exemplu protejând-o de ispita închiderii în sine și de căderea în naționalism sau în particularisme etnice, care îi exclud pe alții. Un pericol pentru civilizația noastră, a susținut Pontiful, este că „particularismele devin populisme și vor să comande și să uniformizeze totul”.

În discurs Papa a amintit de vizita făcută pe plaiurile noastre: „În urmă cu câteva luni, în cursul călătoriei mele apostolice în România, am prezidat beatificarea a șapte Episcopi martiri ai Bisericii Greco-Catolice române. A fost o ocazie pentru a manifesta cât de mult întreaga Biserică Catolică și Succesorul lui Petru vă sunt recunoscători pentru mărturia de fidelitate față de comuniunea cu Episcopul de Roma oferită de mai multe ori în istorie, uneori până la vărsarea sângelui. Această fidelitate este o piatră prețioasă a patrimoniului vostru de credință, un semn distinctiv de neșters, așa cum ne amintește unul din martirii români care, în fața celui care îi cerea să se lepede de propria comuniune catolică, a spus: ‘credința mea este viața mea’.” Aceste cuvinte, amintite de Papa, i-au aparținut Cardinalului Iuliu Hossu, Eparh de Cluj-Gherla.

A amintit că aparținând spațiului răsăritean face ca aceste Biserici să se adape „din aceleași izvoare de spiritualitate, liturgie și teologie” cu Bisericile Ortodoxe. A invitat la inițiative concrete: „în domeniul academic este posibil să se promoveze programe comune de studiu și schimburi culturale, implicând mai ales preoții tineri pentru ca să se formeze cu o mentalitate deschisă.” Și a invitat la caritate, subliniind: „să ne ajutăm să trăim caritatea față de toți. Ea nu știe de teritorii canonice și jurisdicții. Mie îmi face rău când văd, și la catolici, o luptă pentru jurisdicții. Vă rog… Ea, așa cum ne amintește apostolul Paul care în acest oraș și-a dat viața, are mereu primatul și nu va avea niciodată sfârșit.” Numai iubind, a spus el, se găsește bucuria și se răspândește speranța.

„Iubind trec pe planul al doilea acele realități secundare de care încă suntem alipiți – chiar și banii, care sunt o otravă: diavolul intră prin buzunare, nu uitați asta! – și vin în primul plan singurele care rămân pentru totdeauna: Dumnezeu și aproapele.” Papa Francisc a încheiat spunând: „Curaj, iubiți frați, tot înainte în spiritul comuniunii! Vă asigur de pomenirea mea constantă, sunteți în inima mea. Și vă cer, cu rugăminte, să vă rugați pentru mine, pentru că am nevoie. Mulțumesc!” Există 23 de Biserici Catolice Răsăritene „sui iuris”, aflate în deplină comuniune cu Papa de la Roma.

Exprimaţi-vă opinia