Meditaţia zilei

Publicatla 14 August 2019

Miercuri, 7 august 2019
„Nu s-a mai ridicat în Israel profet ca Moise.” Dt. 34,1-12

Cu adevărat, în întreaga istorie a Vechiului Testament nu regăsim o figură la fel de importantă și de semnificativă precum Moise. Prin el Dumnezeu a dus la îndeplinire tot planul prevăzut încă de la începutul lumii. Prin el poporul ales a devenit un popor de preoți, regi și profeți, îndeplinindu-și astfel vocația. Însă o dată cu Isus Cristos, lucruri mult mai mărețe decât exodul și minunile din Egipt se petrec, nu doar cu poporul evreu, dar mai ales cu toate popoarele. Isus aduce Legea cea nouă, a iubirii; ne eliberează din sclavia păcatului, conducând un nou exod; toată puterea lui Dumnezeu este cu El; semnele și minunile Sale aduc o nouă viziune asupra a ceea ce este important pt sufletul celui credincios și în ochii lui Dumnezeu; prin botez devenim și noi, la rândul nostru popor de preoți, regi și profeți, iar sacrificiul suprem făcut de Isus pe cruce este iubirea întinsă la maxim, datorită căreia ne facem vrednici de țara făgăduinței: Împărăția lui Dumnezeu.

Rugăciune

O întrebare personală

Doamne, cum mă privești?
Ce simți în inima ta pentru mine?

John Eagan SJ

Exprimaţi-vă opinia