Meditaţia zilei

Publicatla 12 August 2019

Luni, 12 august
Mt 17,24: Învățătorul vostru nu achită cele două drahme?

Taxa pentru Templu își află originile în reglementările din cartea Exodului, unde se stabilește ca orice bărbat trecut de vârsta de 20 de ani să achite o jumătate de siclu „dar Domnului, pentru răscumpărarea sufletului” (Exod, 30,15). O astfel de taxă este amintită și în cartea lui Neemia 10,32 și se plătește „pentru slujbele templului”. Documente ulterioare atestă obiceiuri diferite, de a achita taxa o dată pe an sau o dată în viață.

Întruparea lui Isus împlinește locuirea lui Dumnezeu cu oamenii, El însuși ne este templul în care aflăm răscumpărarea, iar decizia Sa de a plăti, oricum, taxa pentru templul zidit de mâna omului, amintește replica miresei din Cântarea Cântărilor „Via mea este la mine acasă; mia de sicli să fie a ta, Solomoane!”

Frecventez cu drag locurile din „via mea” prin care îi place Domnului să se plimbe cu mine?

O, tu, cel ce în grădini sălășluiești, prietenii vor să-ți asculte glasul; fă-mă să-l aud și eu cu ei! (Ct 8,13).

Exprimaţi-vă opinia