Meditaţia zilei

Publicatla 25 July 2019

Joi, 25 iulie 2019
Mt 20, 26-27 „Între voi să nu fie aşa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi să fie slujitorul vostru şi cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul vostru”.

În evanghelia de azi, Isus așază relația dintre ucenici pe un fundament solid, acela de simplitate şi slujire şi doar acest fundament îi va face credibili în fata oamenilor şi uniți între ei. Nu este nimic spectaculos, dar tot ce le spune Isus merge împotriva curentului societății noastre.
Aceste cuvinte ale lui Isus nu sunt învechite, ele au aceeași însemnătate şi astăzi ca şi atunci, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este veșnic viu!

Isus ne invită astăzi să trăim relațiile noastre într-un mod nefalsificat, simplu şi generos!

Rugăciune

Rugăciune pentru generozitate
Cuvinte veșnic, Fiule Unul născut al Tatălui,
învață-mă să fiu generos.
Învață-mă să-ți slujesc așa cum ți se cuvine,
să dăruiesc fără să mă gîndesc la preț,
să lupt fără să iau seama la răni,
să trudesc fără să caut odihna,
să muncesc fără să caut altă răsplată
decât aceea de a ști că împlinesc voia ta.

atribuită Sfântului Ignațiu de Loyola

Exprimaţi-vă opinia