Meditaţia zilei

Publicatla 24 July 2019

Miercuri, 24 iulie 2019
„Veţi cunoaşte că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru”

Exod 16,1-5.9-15
Poporul creștin nu este foarte diferit de cel evreu în multe din situațiile vieții cotidiene. Și noi murmurăm împotriva lui Dumnezeu, fie direct, fie indirect. Avem și noi mereu un Moise sau un Aaron căruia ne vărsăm necazurile, găsind și atribuind diverse vini. Duhovnicii noștri nu reușesc mereu să ne scoată Egiptul din inimi, însă Dumnezeu intervine și ne hrănește cu ceea ce avem nevoie. Să nu căutăm minuni extraordinare și semne. Mai degrabă să vedem lucrarea lui Dumnezeu în toate lucrurile mici ale vieții noastre, pe care nu am fi capabili să le împlinim fără ajutorul și grija Sa. Când realizăm că nu suntem și nu avem nimic fără El, atunci vom cunoaște că EL este cu adevărat Dumnezeul și Domnul nostru. 
Astăzi unde am observat mâna lui Dumnezeu în viața mea?

Rugăciune
Măreția lui Dumnezeu 
Lumea e încărcată cu măreția lui Dumnezeu.
Va arde cu flamă, ca folia care-n strălucire se zbate.
Se adună în măreție, ca semințele pentru ulei sfărâmate.
De ce oamenii maiul i-l recunosc așa greu?
Generații întregi zdrobiră, zdrobiră mereu;
Totul ars de negoț, mânjit de trudă, spurcat e;
Poartă petele omului, mirosul cu el îl împarte:
Ogorul e sterp, nici tălpi nu-l simt, încălțate.
Și, cu toate acestea, natura rămâne necheltuită;
Prospețime de preț adânc în lucruri transpare;
Ultimul licăr din negrul apus mai palpită
Trecând, răsărind în zori cu margini deschise-n culoare.
Pentru că Spiritul Sfânt peste lumea-ndoită
Clocește cu pieptul cald și – ah! – aripi strălucitoare.

Gerard Manley Hopkins SJ

Exprimaţi-vă opinia