Meditaţia zilei

Publicatla 18 July 2019

Joi, 18 iulie 2019
Ex 3, 13 După ce Moise a auzit glasul Domnului din mijlocul rugului arzând, i-a zis lui Dumnezeu: „Iată, eu voi merge la fiii lui Israel şi le voi spune: «Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi»; şi dacă mă vor întreba: «Care este numele lui?», ce să le spun?”

Lectura de azi ni-l prezintă pe Moise, împuternicit să meargă la fiii lui Israel şi să le transmită mesajul lui Dumnezeu, eliberarea din sclavia Egiptului.
Moise cunoaște bine realitatea dureroasă a poporului evreu şi știe că pentru a fi crezut, trebuie să fie clar şi să le comunice numele celui care L-a trimis la ei. El nu pleacă la drum fără această siguranță şi intră în dialog cu Dumnezeu: „ce să le spun?”. 
Şi Dumnezeu nu întârzie cu răspunsul: “EU SUNT CEL CARE SUNT”. 
De câte ori suntem şi noi confruntați cu situații similare ca să dăm mărturie despre credința noastră: la serviciu la facultate, în familie , în cercul de prieteni sau pur şi simplu pe stradă!
Şi dacă în viața noastră cotidiană există un dialog personal cu Dumnezeu şi momente petrecute împreună cu El, atunci vom putea da mărturie despre numele lui Dumnezeu, despre puterea Lui eliberatoare, o putere care vindecă şi dăruiește pacea!

Rugăciune:

Oh, Domnul Dumnezeul meu,
M-ai chemat pe nume în sânul mamei mele
Mi-ai dat respirație și lumină și mișcare
și ai mers cu mine în fiecare moment al existenței mele.
Mă minunez, Domnul Dumnezeul universului,
Că mă îngrijești, ba mai mult, că mă prețuiești.
Creează în mine fidelitatea care Te mișcă,
Și voi avea încredere în Tine și voi tânji după tine în toate zilele vieții mele.

Amin.

– Joseph Tetlow SJ in Hearts of Fire: Praying with Jesuits

Exprimaţi-vă opinia