Meditaţia zilei

Publicatla 17 July 2019

Miercuri, 17 iulie 2019
Matei 11,25-27: „Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorinţa ta.”

Unul dintre cele mai mari adevăruri ale credinței creștine este fapul că noi putem ajunge să-l cunoaștem pe Dumnezeu cel Viu. Cunoașterea noastră nu este limitată la simplul fapt de a ști ceva despre Dumnezeu, ci se extinde la a-L cunoaște personal pe Domnul și a intra într-o relație de intimatate cu el, în mod deosebit în rugăciune. Ceea ce deosebește creștinismul de orice altă religie este tocmai acest lucru: cunoașterea intimă a lui Dumnezeu, dar mai ales în rolul de Tată al nostru. Isus a făcut posibilă aceasta și, dacă îl cunoaștem pe Isus, vedem și înțelegem cum este Tatăl ceresc: iubire perfectă, dăruire totală.

Te rogi Tatălui ceresc cu iubire, bucurie și încredere nemărginită în iubirea Sa pentru tine?

Rugăciune

Laudă Tatălui
Lui Dumnezeu, Tată îndurător,
lumina și sursa oricărui bine,
stăpân al istoriei și al universului,
scopul întregului drum omenesc,
îi înălțăm laude.
Ție, Tată, să ți se aducă laude în Biserică și în întreaga lume,
în istoria pământului și în paradis.
Fie ca Maria, Mama lui Isus, să te laude;
fie ca sfinții să te laude;
fie ca tronurile și stăpânirile să te laude;
fie ca răposații noștri să te laude;
fie ca toți cei pe care-i întâlnim să te laude,
pentru ca toți să ne unim într-un imn,
recunoscând plinătatea măreției
pe care Fiul tău ne-o transmite
prin harul Spiritului
care animă inimile noastre. Amin.

Carlo Maria Martini SJ

Exprimaţi-vă opinia