Meditaţia zilei

Publicatla 3 July 2019

Miercuri, 3 iulie 2019
Ioan 20,24-29: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”

Mărturisire puternică de credință, neclintire în fața adevărului, slăbiciune umană asumată – iată roadele pe care le putem culege din Evanghelia zilei și din figura apostolului Toma. Asocierea sa de veacuri cu necredința poate știrbi mult calitățile și hotărârea lui Toma, care, dintre toți ucenicii lui Isus, este primul care mărturisește dorința sa de a-l urma pe Domnul cu totul și până la sfârșit: „Atunci Toma, cel numit Geamănul, a spus celorlalţi discipoli: „Să mergem şi noi ca să murim cu el!”. (Ioan 11,16).

Ceea ce exclamă la întâlnirea cu Isus cel Înviat este o reluare și întărire cu atât mai personală a cuvintelor sale de mai devreme: Isus este Domnul „meu” și Dumnezeul „meu”, adică Stăpân peste viața și voința lui Toma. Nu avem de la nici un alt ucenic o asemenea mărturisire adâncă de credință, un asemenea abandon. Poate doar Fiat-ul Mariei rivalizează cu aceasta. Duhul Sfânt lucrează în Toma, înainte de Rusalii, pentru a da mărturia prezenței lui Isus Înviat în viața apostolului. Astfel trebuie să se întâmple și-n viața noastră. Suntem adesea slabi și lași, ca Toma. Dar mai apoi, sub îndrumarea Duhului Sfânt, ajungem să rostim crezul nostru de credință, la fel de minunat și personal?

Cine este Isus cel Înviat pentru mine?

Rugăciune

Domnul meu și Dumnezeul meu
Mărite Doamne Isuse Cristoase:
Tainic izvor dumnezeiesc nesecat și viu
în adâncul materiei,
centru orbitor
în care nenumăratele fibre ale diversității se în­tâlnesc;
putere năvalnică precum lumea și proaspătă precum viața;
tu, cu fruntea ca albul zăpezii,
tu, cu ochi ca de foc
și picioare mai strălucitoare decât aurul topit;
tu, a cărui mână întemnițează stelele;
tu, care ești începutul și sfârșitul,
viața și moartea și învierea;
tu, care aduni în unitatea ta abundentă
fiecare mod al existenței;
tu ești cel spre care ființa mea tânjește
cu o dorință la fel de vastă precum universul:
„Cu adevărat tu ești Domnul și Dumnezeul meu.”

Pierre Teilhard de Chardin SJ

Exprimaţi-vă opinia