VIAŢA DIECEZEI 

Noutăţi editoriale: Papa Francisc: Discursuri şi omilii cu ocazia vizitei în România (31 mai – 2 iunie 2019)

Nu de mult s-a încheiat vizita Sfântului Părinte în ţara noastră. Având motoul “Să mergem împreună” vizita s-a desfăşurat la Bucureşti, Şumuleu Ciuc, Iaşi, Blaj. Sfântul Părinte a ţinut cu aceste ocazii 9 discursuri şi omilii. Rămâne să medităm şi să decantăm mesajele pe care papa ni le-a lăsat.

“În sinteză, aşa cum anunţa motoul călătoriei, am îndemnat să mergem împreună. Şi bucuria mea a fost că am putut face aceasta nu de departe sau de sus, ci mergând eu însumi în mijlocul poporului român, ca pelerin în ţara sa… să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru această călătorie apostolică şi să-i cerem lui, prin mijlocirea Fecioarei Maria, ca ea să aducă roade îmbelşugate pentru România şi pentru Biserica din acele ţinuturi” – avea să concluzioneze papa la Audienţa generală de miercuri, 5 iunie 2019.

Cartea a apărut la Editura “Presa Bună”, în colecţia Documente cu nr. 92, format A6, are 80 de pagini. În afara celor 9 discursuri şi omilii, broşura mai cuprinde şi mesajul de la Audienţa generală de miercuri, 5 iunie 2019, precum şi Anexe: Scrisoare către episcopul de Iaşi, Programul vizitei, Rezumate ale etapelor vizitei.

Pr. Cornel Cadar

* * *

Discursuri şi omilii cu ocazia vizitei în România (31 mai – 2 iunie 2019) 
Francisc, Ed. “Presa Bună”, 2019, ISBN 978-606-8116-88-4, 10×14 cm, 80 p., 5 lei

Exprimaţi-vă opinia