Rugăciunea oferirii zilei

Preasfântă Inimă a lui Isus, eu îți ofer

prin mijlocirea Inimii Neprihănite a Mariei,

Mama Bisericii, în unire cu jertfa euharistică,

rugăciunile și munca, bucuriile și suferințele acestei zile:

pentru iertarea păcatelor, pentru mântuirea tuturor oamenilor,

prin harul Spiritului Sfânt, spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

 

Prin rugăciunea de consacrare 

Creștinii se angajează să trăiască într-un mod mult mai conștient și responsabil Botezul lor, pentru ca Isus să domnească cu Inima sa iubitoare în viețile și familiile lor.

 

Sfântă Familie din Nazaret, purtătoare fidelă a Misterului Mântuirii, fă să renască în noi dorința de a căuta tăcerea; fă ca familiile noastre să fie locuri de comuniune, grupuri de rugăciune, adevărate şcoli de evanghelizare, mici biserici în casele noastre. Reînnoieşte-ne dorinţa de sfinţenie, susține strădaniile noastre de a face fapte bune, de a munci, de a educa, de a asculta, de a ne înțelege și a ne ierta unii pe alții. Papa Francisc

Intenție de rugăciune ale Sfântului Părinte Papa Francisc 

Universală: Integritatea justiţiei 
Pentru ca toţi cei care administrează justiţia să acţioneze cu integritate şi pentru ca nedreptatea care traversează lumea să nu aibă ultimul cuvânt.

 

Papa Francisc judecătorilor.

Dreptatea este o virtute, un veşmânt care trebuie purtat neîncetat: care să vă învăluie și să influenţeze intenţiile, planurile şi alegerile voastre. În prețioasa responsabilitate pe care o aveți, aceea de a discerne și de a judeca, încercaţi întotdeauna să respectaţi demnitatea fiecărei persoane, fără discriminări şi prejudecăţi legate de gen, de cultură, de ideologie, de rasă sau de religie. Priviți-i mereu cu bunătate pe cei pe care sunteţi chemaţi să-i judecaţi: Biblia ne învaţă că “Milostivirea este cea mai importantă în momentul judecății”. Prin aceste cuvinte, Biblia ne amintește că o privire atentă asupra persoanei și asupra nevoilor sale reușește să dezvăluie adevărul într-un mod mai profund şi mai autentic.

Din partea episcopilor

Pentru ca, odată cu încheierea activităţilor școlare, studenţii să se poată dedica cu totul experienţelor de rugăciune, de comuniune şi de slujire a semenilor. 

Papa Francisc le recomandă tinerilor să păstreze întotdeauna „conexiunea cu Isus” propunându-le căi de fraternitate pentru trăirea credinţei. El le vorbeşte despre riscul izolării în grupuri mici şi îi invită să-şi „îndrepte privirea asupra celorlalţi”, să se implice în societate, să intre în contact cu cei săraci şi să fie protagoniştii schimbării care duce spre o societate mai dreptă şi mai fraternă. În cele din urmă, îi îndeamnă să devină “misionari curajoşi”, să mărturisească peste tot Evanghelia prin propria lor viaţă, mergând și împotriva curentului dacă este nevoie.

Pentru Preoți

Inimă a lui Isus, în luna în care îl celebrăm pe Sfântului Iganţiu de Loyola, aprinde cu iubirea Ta inimile preoţilor Tăi pentru ca ei să fie păstori buni şi să aline sufletele.

 

Tatăl Ceresc, trimițându-l în lume pe Unicul Său Fiu ca să fie Preotul Suprem, îi dă o inimă preoțească, pentru că inima e locul din care izvorăște rugăciunea, iubirea şi sacrificiul. Și inima lui Cristos, o inimă umană și divină, va fi pentru totdeauna o inimă preoţească: „Tu eşti preot în veci!”. Înflăcarat de iubire pentru Tatăl, Cristos se oferă pe Sine însuşi cu o dăruire totală şi în deplină libertate pentru gloria Tatălui şi mântuirea lumii: nu face nimic pentru Sine, face totul pentru Tatăl şi pentru fraţi.  Preoţi ai lui Cristos, cum este inima Voastră? Trăiește pentru Dumnezeu?

Exprimaţi-vă opinia