Rugăciunea oferirii zilei

Preasfântă Inimă a lui Isus, eu îți ofer prin mijlocirea Inimii Neprihănite a Mariei, Mama Bisericii, în unire cu jertfa euharistică, rugăciunile și munca, bucuriile și suferințele acestei zile: pentru iertarea păcatelor, pentru mântuirea tuturor oamenilor, prin harul Spiritului Sfânt, spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

Ce simbolizează flacăra, lumina, suliţa şi coroana?

Preasfânta Inimă a lui Isus este una dintre cele mai cunoscute şi mai familiale devoţiuni catolice. În această lună celebrăm sărbătoarea Sfintei Inimi: iată o explicație a unora dintre elementele sale.

Inima Sfântă ne aminteşte de suferinţa lui Cristos pe cruce. Ne sunt prezentate coroana de spini, crucea şi rana provocată de suliţa care a străpuns coasta lui Isus. Dar de ce flacăra?

Sunt 3 motive în spatele acestui simbol:

a – ne reaminteşte că sacrificiul lui Isus pe cruce a fost împlinirea perfectă a tuturor sacrificiilor din Vechiul Testament, începând cu cel al lui Abraham;

 b – în Vechiul Testament, focul este asociat întotdeauna cu prezenţa lui Dumnezeu, de exemplu, rugul aprins prin care Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, stâlpul de foc care a condus poporul evreu pe timp de noapte şi focul din cer care mistuie jertfa lui Ilie.

c – asocierea imaginii focului cu inima reprezintă iubirea profundă a lui Cristos pentru noi: “Iată inima care i-a iubit atât de mult pe oameni”.

O rugăciune tradiţională spune “Inimă a lui Isus, în preasfântul Sacrament, care arzi de iubire pentru noi, aprinde inimile noastre de iubire către tine!” Această rugăciune face referire la discipolii din Emaus: „Oare nu ardea inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne explica Scripturile?” (Lc 24,31)

Intențiile de rugăciune ale Sfântului Părinte Papa Francisc 

Pentru evanghelizare: Stilul de viaţă al preoţilor 
Pentru preoţi, pentru ca, prin sobrietatea şi umilinţa vieţii lor, să se implice într-o solidaritate activă faţă de cei mai săraci.

„Iubirea nu este o iubire abstractă, nici una generală pentru toţi; e o iubire pentru fiecare dintre noi: aşa ne iubeşte Dumnezeu. Aşadar, putem întâlni un Dumnezeu care se apropie din iubire, care merge cu poporul său, care devine unul dintre noi, care ne însoţeşte şi rămâne cu noi prin intermediul Bisericii Sale, prin Euharistie, prin Cuvântul Său, prin cei saraci. Aceasta este prezenţa lui Dumnezeu lângă noi. Este prezenţa păstorului lângă turma sa, lângă oiţele sale, pe care le cunoaşte pe fiecare in parte”.  Papa Francisc

 

Din partea episcopilor

Pentru ca inimile noastre să înveţe la şcoala Inimii Preasfinte a lui Isus cum să abunde în iubire filială şi încrezătoare în Tatăl ceresc.

Rugăciune pentru creşterea în iubire

Primeşte Doamne cuvintele care se înalţă din inima mea,

Tu care ai creat lumea contemplând inima înflăcărată de iubire a Tatălui,

Fă ca scânteia de iubire care s-a născut în mine să rămână vie

Şi să devină o flacără care nu se va stinge niciodată.

Transformă iubirea mea în una tot mai puternică şi mai profundă,

Elibereaz-o de laşitate, de prejudecăţi şi de amăgiri,
Astfel încât să se umple de bucurie și să abunde în lumina Ta.
Fă ca viaţa mea să fie la dispoziţia Ta

Şi sufletul Tău să se oglindescă în al meu.

Ajută-ne să ne putem iubi unii pe alţii,

precum Tu ne iubeşti pe fiecare în parte, mai mult cu fiecare zi. Amin

Pentru Preoţi

Inimă Sfântă a lui Isus, izvor şi refugiu pentru fiecare preot, însoţeşte-i pe preoţii Tăi la orice pas cu puterea harului Tău.

Rugăciune pentru preoţi – Sfânta Terza de Lisieux

O Isuse, mare şi veşnic preot,

Păstrează-l pe preotul Tău în înteriorul inimii Tale

Menţine curate mâinile sale unse

care ating în fiecare zi Trupul Tău cel Sfânt.

Păstrează curate buzele sale 
înroşite de sângele Tău preţios.

Păstrează curată şi castă inima lui

impregnată de caracterul Tău preoţesc.

Fă să sporească în credinţă şi iubire pentru Tine

Şi fereşte-l de contaminarea lumească

Împreună cu puterea de a transforma pâinea şi vinul

Dăruieşte-i şi darul de a transfora inimi

Binecuvântează şi fă rodnice eforturile sale

şi dăruieşte-i într-o zi coroana vieţii eterne.

 (Sfânta Teresa de Lisieux)

Exprimaţi-vă opinia