11.06.2019, Vatican (Catholica) – Papa Francisc, în mesajul său pentru Ziua Mondială a Misiunilor 2019, a cerut Bisericii să își amintească de angajamentul ei misionar, înrădăcinat în harul Botezului. El a subliniat importanța la a reînnoi angajarea misionară a Bisericii și la a da un nou impuls evanghelic „misiunii sale de a vesti și de a duce lumii mântuirea lui Isus Cristos, mort și înviat”, în mesajul dat publicității duminică, 9 iunie 2019. A 93-a Zi Mondială a Misiunilor va fi celebrată în 20 octombrie. Titlul mesajului Papei și al lunii misiunilor, octombrie, este „Botezați și trimiși: Biserica lui Cristos în misiune în lume”.

Papa Francisc a cerut ca în luna octombrie Biserica să celebreze 100 de ani de la Maximum illud, Scrisoarea apostolică a Papei Benedict al XV-lea despre răspândirea credinței în întreaga lume. „Celebrarea acestei luni ne va ajuta în primul rând să regăsim sensul misionar al adeziunii noastre de credință la Isus Cristos, credință primită gratuit ca dar la Botez. Apartenența noastră filială la Dumnezeu nu este niciodată un act individual ci întotdeauna eclezial: din comuniunea cu Dumnezeu, Tată și Fiu și Duh Sfânt, se naște o viață nouă împreună cu atâția alți frați și surori. Și această viață divină nu este un produs de vândut – noi nu facem prozelitism – ci o bogăție de dăruit, de comunicat, de vestit: iată sensul misiunii. Gratuit am primit acest dar și gratuit îl împărtășim, fără a exclude pe nimeni.”

„Biserica este în misiune în lume”, a subliniat Papa Francisc. Virtuțile teologale ale credinței, speranței și iubirii ne învață cum să fim misionari în lume. „Credința în Isus Cristos ne dăruiește dimensiunea corectă a tuturor lucrurilor, făcându-ne să vedem lumea cu ochii și inima lui Dumnezeu; speranța ne deschide la orizonturile veșnice ale vieții divine de care suntem părtași cu adevărat; caritatea, pe care o pregustăm în Sacramente și în iubirea fraternă, ne împinge până la marginile pământului”.

„Să fie om al lui Dumnezeu cel care îl predică pe Dumnezeu”, a îndemnat Papa Francisc. Mandatul misionar „ne atinge de aproape: eu sunt mereu o misiune; tu ești mereu o misiune; fiecare botezat este o misiune. Cine iubește se pune în mișcare, este împins în afara sa, este atras și atrage, se dăruiește celuilalt și țese relații care generează viață. Nimeni nu este inutil și nesemnificativ pentru iubirea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi este o misiune în lume pentru că este rod al iubirii lui Dumnezeu. Chiar dacă părinții pot trăda iubirea cu minciuna, ura și infidelitatea, Dumnezeu nu își sustrage niciodată darul vieții, destinând pe fiecare fiu al Său, din totdeauna, la viața sa divină și veșnică”.

Botezul „ne dăruiește credința în Isus Cristos învingător al păcatului și al morții, ne regenerează după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și ne inserează în Trupul lui Cristos care este Biserica. În acest sens, Botezul este așadar cu adevărat necesar pentru mântuire deoarece ne garantează că suntem fii și fiice, mereu și pretutindeni, niciodată orfani, străini sau sclavi, în casa Tatălui… Botezul este promisiune realizată a darului divin care face ființa umană fiu în Fiul. Suntem fiii părinților noștri naturali, dar la Botez ne este dată paternitatea originară și maternitatea adevărată: nu poate să îl aibă pe Dumnezeu ca Tată cel care nu are ca Mamă Biserica”.

„În Botez este inerentă trimiterea exprimată de Isus în mandatul pascal… Creștinului îi revine această trimitere, pentru ca nimănui să nu îi lipsească vestea vocației sale ca fiu adoptiv, certitudinea demnității sale personale și a valorii intrinsece a fiecărei vieți umane de la zămislirea sa până la moartea sa naturală. Secularismul care se extinde, când devine refuz pozitiv și cultural al paternității active a lui Dumnezeu în istoria noastră, împiedică orice autentică fraternitate universală care se exprimă în respectarea reciprocă a vieții fiecăruia. Fără Dumnezeul lui Isus Cristos, fiecare diferență se reduce la amenințare infernală, făcând imposibilă orice primire fraternă și unitate rodnică a neamului omenesc.”

Papa Francisc a arătat că Papa Benedict al XV-lea, având în vedere universalitatea mântuirii, a cerut Bisericii „ieșirea dintr-o apartenență exclusivistă la propria patrie și la propria etnie”. „Biserica și astăzi continuă să aibă nevoie de oameni care, în virtutea Botezului lor, răspund cu generozitate la chemarea de a ieși din propria casă, din propria familie, din propria patrie, din propria limbă, din propria Biserică locală. Ei sunt trimiși la neamuri, în lumea care încă nu este transfigurată de Sacramentele lui Isus Cristos și ale Bisericii Sale. Vestind Cuvântul lui Dumnezeu, mărturisind Evanghelia și celebrând viața Duhului, ei cheamă la convertire, botează și oferă mântuirea creștină respectând libertatea personală a fiecăruia, în dialog cu culturile și religiile popoarelor la care sunt trimiși.”

Sursa: vedeţi aici

Exprimaţi-vă opinia