Călătoria apostolică a Sanctităţii Sale Francisc în România (31 mai – 2 iunie 2019) – Statistici

Statistici ale Bisericii Catolice din România la 31 decembrie 2017 (îngrijite de Oficiul Central de Statistică a Bisericii)

Tabelul 1 – Populaţia şi structura ecleziastică 
Suprafaţa (km2): 238.391 
Populaţia: 19.644.000 
Densitatea (locuitori/ km2): 82 
Catolici: 1.445.000 
Catolici la 100 de locuitori: 7,4 
Circumscripţii ecleziastice: 13 
Parohii: 2.031 
Alte centre pastorale: 64 
Catolici la un centru pastoral: 690

Tabelul 2 – Persoane angajate în activităţi de apostolat 
Episcopi (Situaţie la 30.04.2019): 18 
Preoţi diecezani: 1.792 
Preoţi călugări: 265 
Total preoţi: 2.057 
Diaconi permanenţi: 4 
Călugări care nu sunt preoţi: 72 
Călugăriţe cu voturi: 1.070 
Membri din Institute Seculare: 128 
Misionari laici: 56 
Cateheţi: 573

Tabelul 3 – Indicatori cât priveşte pastoraţia 
Catolici la un preot: 702 
Catolici la un lucrător pastoral: 363 
Preoţi la un centru pastoral: 0,98 
Preoţi pentru 100 de persoane angajate în activitate de apostolat: 52,2

Tabelul 4 – Vocaţii la preoţie 
Seminarişti în Seminarul Mic: 2.256 
Seminarişti în Seminarul Mare: 599 
Seminarişti la 100.000 de locuitori: 3,05 
Seminarişti la 100.000 de catolici: 41,5 
Seminarişti la 100 de preoţi: 29,1

Tabelul 5 – Centre de instruire în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări 
Şcoli: 
– materne şi primare: 68 
– medii şi inferioare: 26 
– superioare şi universităţi: 7 
Elevi/studenţi:– materne şi primare: 5.940 
– medii şi inferioare: 3.954 
– institute superioare şi universităţi: 894

Tabelul 6 – Centre caritative şi sociale în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări 
Spitale: 14 
Ambulatorii: 43 
Leprozerii: – 
Case pentru bătrâni şi invalizi: 34 
Orfelinate şi creşe: 35 
Consultanţi familiali: 20 
Centre speciale de educare sau reeducare socială: 6 
Alte centre: 27

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Exprimaţi-vă opinia