Declaraţie referitoare la alegerile europene 2019

Noi, episcopii catolici de ambele rituri din România reuniţi la Ciofliceni (Snagov) în sesiune plenară de primăvară, între 10 şi 12 aprilie 2019, inspiraţi de învăţătura Evangheliei îi îndemnăm pe toţi oamenii de bunăvoinţă, în special pe catolici, să îşi exercite dreptul şi responsabilitatea de a participa la vot, la alegerile europene din 26 mai.

Alegerile pentru Parlamentul European reprezintă un moment important pentru vieţile noastre în calitate de cetăţeni ai Europei. Viitorul nostru depinde, în mare măsură, de rezultatele acestor alegeri, întrucât ele vor contribui fie la slăbirea, fie la consolidarea legăturilor dintre statele continentului nostru, la îndepărtarea dintre cetăţeni sau la apropierea lor pe un fundament solid de cooperare şi respect reciproc.

Biserica Catolică a crezut şi a contribuit în mod substanţial la construcţia Europei de astăzi şi de aceea îi îndeamnă pe toţi credincioşii să acorde propriul vot acelor candidaţi care, în programul lor, asemenea fondatorilor Uniunii Europene, promovează cultura vieţii, familia şi demnitatea ei, ocrotirea întregii creaţii a lui Dumnezeu, acelor candidaţi care nu-i neglijează pe cei mai slabi şi lipsiţi de apărare – pruncii nenăscuţi, săracii, marginalizaţii, persoanele cu dizabilităţi, vârstnicii. Este întotdeauna de preferat să fie votaţi cei care urmăresc binele comun şi promovarea valorilor creştine care au plăsmuit societatea europeană, care pun pe primul loc promovarea tinerilor, care îşi bazează politicile sociale pe principiul subsidiarităţii, al solidarităţii şi al dreptăţii sociale, care promovează libertatea religioasă ca trăsătură fundamentală a unei societăţi democratice şi susţinerea dreptului fiecăruia de a-şi manifesta credinţa în public.

Adresându-vă acest îndemn, dorim să reamintim responsabilitatea cetăţenilor catolici în societatea europeană şi ne rugăm bunului Dumnezeu pentru binele ţării şi al poporului nostru ca parte integrantă a Uniunii Europene.

Cu binecuvântare arhierească,

Episcopii catolici din România

* * *

Informaţiile au fost preluate din documentul nr. 86 din 10 aprilie 2019, al Conferinţei Episcopilor din România, instituţie cu următoarele date de contact: Str. Diligenţei, 24, sector 3, 031555-Bucureşti; tel. / fax 031/4361250; e-mail: secretariat@episcopat.ro; www.bisericacatolica.ro.

Exprimaţi-vă opinia