Meditaţia zilei

Publicatla 7 May 2019

Marți 7 mai 2019
Faptele Apostolilor 7,51-8,1a
„Doamne, nu le socoti păcatul acesta!”

Încotro mă duce Duhul? Am pierdut totul în căutarea celui mai prețios lucru al vieții. 
Au rămas lângă mine azi doar aceia pe care îi persecutam ieri. Acum suntem de aceeași parte, îndurăm împreună, înaintăm împreună. Doamne, iartă păcatul nostru, ceea ce n-am văzut, ceea ce nu văd nici cei care ne întorc acum spatele. 
Secole de-a rândul în care ne-am justificat violența, separarea, legile dure, abuzurile, crimele, închisorile, sclavia, războaiele, pedeapsa capitală – în numele unui Dumnezeu fals, căci Cristos rămâne blând ca un miel spre cruce. Deschid brațele și cer Spiritului Sfânt să mă conducă spre ceea ce pare moarte – da, moarte pentru vijeliile răului, dar viața rămâne în iubirea care trăiește dincolo de forma ei fizică, și Cristos ne-a învățat asta. 

Încotro mă duce Duhul?

Rugăciune
Cristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, iar celor din morminte le-a dăruit viață!


Exprimaţi-vă opinia