18.04.2019, Vatican (Catholica) – „Domnul nu a pierdut niciodată contactul direct cu mulțimea, ci a menținut întotdeauna harul apropierii cu poporul în ansamblul său și cu fiecare persoană din mijlocul acelei multitudini”, a spus Papa Francisc în predica la Sfânta Liturghie a Crismei celebrată în dimineața zilei de joi, 18 aprilie 2019, în Bazilica San Pietro, împreună cu Cardinalii, Episcopii și preoții Diecezei de Roma. Sfânta Liturghie a cuprins, în afară de ritualul propriu, ritul binecuvântării uleiului bolnavilor, a uleiului catecumenilor și sfințirea Crismei. Totodată, cei care au primit taina Preoției și-au reînnoit în fața Episcopului făgăduințele preoțești. Anul acesta, Suveranul Pontif va celebra Sfânta Liturghie „În Cina Domnului” și tradiționalul rit al spălării picioarelor la închisoarea din Velletri, din apropierea Romei, prin această alegere dorind să evidențieze că în ciuda păcatelor noastre, „Dumnezeu ne iubește până la sfârșit”.

Oprindu-se asupra imaginii Domnului în mijlocul mulțimii, prezentată deseori de Evanghelii, Papa Francisc a explicat că termenul „mulțime” nu este peiorativ, „cum ar putea suna urechilor cuiva”, care asociază mulțimea cu „o masă anonimă, nediferențiată”. „În Evanghelie vedem că, atunci când interacționează cu Domnul, care intră în mijlocul lor ca un păstor în mijlocul turmei, mulțimile se transformă”, a observat Pontiful, explicând că în sufletul oamenilor „se trezește dorința de a-l urma pe Isus, încolțește admirația, capătă formă discernământul”.

Sfântul Părinte a propus o reflecție asupra celor trei haruri care caracterizează relația lui Isus cu mulțimile: harul de a-l urma pe Isus, harul admirației și harul discernământului. Oprindu-se asupra harului de a-l urma pe Isus, a explicat că modalitatea mulțimii de a merge după Domnul depășește orice calcul, urmându-l „fără condiții” și „plini de afecțiune”, o modalitate diferită de cea a discipolilor, care îi sugerează Domnului să îi îndepărteze pe oameni, astfel încât să își caute de mâncare. „Aici – cred eu – a început clericalismul”, a spus Papa, „cu această dorință de a-și asigura hrana și propria comoditate, neinteresându-se de oameni. Domnul a suprimat această tentație. ‘Dați-le voi să mănânce’ (Marcu 6,37), a fost răspunsul lui Isus: ‘Aveți grijă de mulțime’”.

Oprindu-se asupra admirației, al doilea har primit de mulțime când îl urmează pe Isus, a explicat că este o admirație plină de bucurie. „Lumea era uimită de Isus, de minunile Sale, dar mai ales de însăși Persoana Sa”, a spus Pontiful, evidențiind că oamenilor le plăcea mult să îl salute pe cale, să fie binecuvântați de El și să îl binecuvânteze, iar „Domnul, la rândul Său, simțea admirație față de credința oamenilor, se bucura și nu pierdea ocazia de a-și exprima acest sentiment”.

Cât despre discernământ, al treilea har primit de mulțime, Sfântul Părinte a reliefat că Isus învăța mulțimea cu autoritate: „Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, suscită în mulțime acest har al discernământului; desigur, nu un discernământ al specialiștilor în privința chestiunilor disputate. Când fariseii și cărturarii discutau cu El, ceea ce lumea recunoștea era autoritatea lui Isus: forța învățăturii Sale în măsură să pătrundă inimile și faptul că duhurile rele îl ascultau; și faptul că, pentru un moment, îi lăsa fără cuvinte pe cei care puneau în aplicare dialoguri insidioase: lumea se bucura de aceasta”.

Propunând o aprofundare a viziunii evanghelice a mulțimii, Pontiful ne sugerează să ne îndreptăm privirea spre patru grupuri care sunt destinatarii preferați ai ungerii Domnului: cei săraci, prizonierii de război, orbii și cei oprimați. „Îi numește în general, însă vedem apoi cu bucurie că, în cursul vieții Domnului, acești unși vor dobândi chipuri și nume proprii. Precum ungerea cu ulei se aplică unei părți și acțiunea sa benefică se extinde la tot corpul, tot astfel Domnul, reluând profeția lui Isaia, numește diferite ‘mulțimi’ la care îl trimite pe Duhul Sfânt, urmând dinamica a ceea ce am putea numi un ‘preferențialism inclusiv’.

Adresându-se preoților, Papa a spus: „Revenind la noi, dragi frați preoți, nu trebuie să uităm că modelele noastre evanghelice sunt reprezentate de această ‘lume’, de această ‘mulțime’ cu chipuri concrete, pe care ungerea Domnului o ridica și îi dădea viață. Ei sunt cei care completează și fac să devină reală ungerea Duhului Sfânt în noi, care am fost unși pentru a unge. Am fost puși în mijlocul lor și, fără teamă, ne putem identifica cu aceste persoane simple. Aceștia sunt imaginea sufletului nostru și imaginea Bisericii. Fiecare întrupează inima unică a poporului nostru.”

„Să ne rugăm pentru ca, mergând cu Isus în mijlocul oamenilor, Tatăl să reînnoiască în noi revărsarea Duhului sfințeniei și să facă astfel încât să ne unim pentru a implora milostivirea pentru poporul încredințat nouă și pentru lumea întreagă. Astfel, mulțimile de oameni, reunite în Cristos, să devină unicul Popor fidel al lui Dumnezeu, care își va avea plinătatea în Împărăția lui Dumnezeu (cf. Rugăciunea de consacrare a presbiterilor)”, s-a rugat Sfântul Părinte la finalul predicii. (Anca Mărtinaș pentru Vatican News Romania)

Sursa: Vatican News România

Exprimaţi-vă opinia