Meditaţia zilei

Publicatla 4 April 2019

Joi, 4 aprilie 2019 
Cartea Exodului 32, 8 „S-au abătut repede de la calea pe care le-o poruncisem; şi-au făcut un viţel turnat, s-au închinat înaintea lui, i-au adus jertfe şi au zis: «Acesta este dumnezeul tău, Israel, care te-a scos din ţara Egiptului.»”

În prima lectură de azi putem simţi tristeţea şi dezamăgirea lui Dumnezeu cu privire la atitudinea poporului. 
Moise se retrage pentru un scurt moment, iar ei intră în criză, nu pot să gestioneze bine sinurătatea, aparenta „absenţă ”a lui Dumnezeu dintre ei şi îşi făuresc repede un viţel turnat pe care îl adoră. 
Momentele de criză şi singurătate, trăite cu seninătate şi loialitate faţă de Dumnezeu şi faţă de împlinrea îndatoririlor zilnice sunt un bun remediu pentru a deveni mai profunzi în relaţia cu noi înşine, cu Dumnezeu şi cu aproapele.

Recurgerea la „viţei turnaţi” în aceste situaţii, nu face decât să adâncească criza, dar fiind răbdători şi urmându-L pe Isus pe drumul crucii ne dă convingerea de creştin că vom experimenta învierea.

Fragment luat din rugăciunea Magis:

„Călăuziți de Spiritul tău
ne rugăm să fim
uniți în Biserica ta,
dincolo de diferențele dintre noi,
Spirite Sfânt, aprinde în noi
un foc ce să înflăcăreze inimile
de pasiune pentru Vestea cea Bună”

Exprimaţi-vă opinia