Meditaţia zilei

Publicatla 25 March 2019

Luni, 25 martie 2019, Bunavestire
Luca 1,34: „Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea Celui Preaînalt te va umbri!”

Pentru Maria și pentru toți cei neînsemnați în societate, încrederea în Dumnezeu este temelia vieții. Numai așa ziua poate începe și se poate termina senin. Rugăciunea, întâlnirea reală cu Domnul, este, așadar, un timp fundamental fără de care nici o lucrare nu ar putea începe, nici nu s-ar putea împlini. Purtată de înger, ca să împlinească lucrarea lui Dumnezeu, Maria aderă la Cuvântul Lui cu toată ființa, în acel moment și peste timp. Lui Dumnezeu i se deschide poarta spre lume, oamenilor poarta spre Dumnezeu. 
Dar eu mă las purtat, în rugăciune, de puterea Celui Preaînalt? În care relație sau lucrare a mea Cuvântul vrea să se întrupeze?

Rugăciune: Sfântă Maria, femeie a tăcerii, povestește-ne despre întâlnirile tale cu Dumnezeu. Pe ce pajiști mergeai în amiezile de primăvară, departe de zgomotul din Nazaret, ca să-I asculți glasul? În ce ascunzișuri de stâncă te refugiai, când erai adolescentă, ca întâlnirea cu El să nu fie profanată de violența gălăgiei oamenilor? Pe care terase din Galileea, inundate de lumina lunii, îți hrăneai vegherile nocturne cu psalmi în vreme ce orăcăitul broaștelor, în livada cu măslini, era singura coloană sonoră pentru gândurile tale curate? 
Mai vrem să te rugăm, Maică preablândă, ca tu, cea care ai experimentat, ca Isus pe Cruce, și tăcerea lui Dumnezeu, să nu te îndepărtezi de noi în ceasul încercării. Când soarele se întunecă și pentru noi, iar cerul nu răspunde strigătelor noastre […], să ne rămâi aproape. În acea clipă, înfrânge tăcerea, ca să ne spui cuvinte de iubire. Atunci vom simți, pe pielea noastră, fiorii Învierii. Înainte să ni se termine agonia. (don Tonino Bello)

Exprimaţi-vă opinia