Meditația zilei

Publicatla 25 January 2019

Vineri, 25 ianuarie 2019
Fap 22,3-16 (Fap 9,1-22); Ps 116; Mc 16,15-18
„Ți se va spune ce trebuie să faci.”

Azi celebrăm convertirea Sf. Paul, acest vas ales al Lui Dumnezeu, care era plin de zel pentru persecuția creștinilor. Asemănător Sf. Ignațiu, căruia Domnul i-a schimbat defectele în calități servindu-se de vitejia și cavalerismul lui, așa și Sfântului Paul Domnul i-a dat misiunea de a vesti Evanghelia și de a o explica în lumina învățăturii strămoșești ebraice, ca lucrurile să nu rămână neînțelese, ci să aibă continuitate.

Dar ceea ce mi se pare remarcabil este că întâlnirea cu Domnul îl lasă pe Paul orb. Unii din jur au văzut lumina, alții au auzit glasul, însă numai el le putea conecta pe amândouă. Totuși, avea nevoie sa îi fie trimis un al treilea, evlaviosul Anania, care să i-l aducă pe Duhul Sfânt. Abia atunci „un fel de solzi” au căzut de pe ochii lui Paul și a primit misiunea predicării Lui Isus.

Să ne întrebăm astăzi, ce întâlnire cu Domnul avem nevoie să ne fie deslușită? Prin cine lucrează El în a ne încredința misiunea sa?

Rugăciune:

Doamne,
Te rugăm prin mijlocirea Sfântului Apostol Paul și a Sfintei Fecioare Maria,
Dă-ne harul să ne mângâiem și să ne întărim unii pe alții în adevăr,
Să trăim mereu în pace,
Și să ne rugăm neîncetat.
Dă-ne să Îți mulțumim pentru toate lucrurile,
Să nu stingem Duhul,
Să nu disprețuim prorociile
Ci să cercetăm toate lucrurile: să păstrăm ce este bun.
Și să ne ferim de tot ce e rău;
Te rugăm aceasta atât pentru noi, cât și pentru frații noștri.
Prin mijlocirea Sf. Paul, Dumnezeule al păcii, sfințește-ne Tu Însuți pe deplin şi păzește duhul nostru, sufletul nostru şi trupul nostru,
Încât să fie întregi și fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.Te rugăm toate acestea cu credință, Amin!

(adaptare după 1Tes 16-25)

Exprimaţi-vă opinia