Crăciunul. Post și de la capăt!

Publicatla 21 January 2019

Sau Crăciunul de după Crăciun de Pr. Marius Taloș

(Cu timp și fără timp – revista de spiritualitate online: www.cutimpsifaratimp.ro)

Sărbătoarea Nașterii Domnului este întotdeauna precedată de un timp de post. Și pe cât se poate se cere chiar și urmată. Pentru unii „obiceiul” acesta pare o corvoadă anacronică, alții se resemnează considerându-l ca pe o „tradiție” inevitabilă, însă pentru câți dintre noi apare așa cum este menit, și anume ca un timp providențial de reînnoire? E bine de meditat asupra acestui lucru „cu timp și fără timp” de post, fiindcă odată cu timpul Postului nu se termină și rostul acestuia… Ba dimpotrivă, e bine să luăm aminte că nu întâmplător, timpul recent încheiat al Crăciunului coincide cu cumpăna dintre ani, asemenea unei Școli a timpului la care învățăm cum să punem capăt și cum să o luăm de la capăt în tot ce e important pentru noi!

Și aceasta  pentru că așa l-a trăit cea dintâi Preasfânta Născătoare, al cărei „Da” seamănă cu legătura unui buchet: ceea ce omenește a legat-o prin ascultare de Voința lui Dumnezeu i-a prilejuit deschiderea spre noutatea nemaiîntâlnită a maternității divine. Așa l-a trăit și sfântul Iosif, a cărui renunțare i-a prilejuit o rodnicie spirituală, dar nu mai puțin reală, dincolo de așteptări: ca soț al Mariei și purtător de grijă al Mântuitorului. La fel putem vorbi despre postul speranței neînșelate a bătrânului Simeon, încununat de privirea și primirea Luminii spre luminarea Neamurilor și slava poporului lui Israel. La fel putem vorbi despre postul văduviei al Anei trăit cu credința speranței împotriva oricărei speranțe (Lc 2). Și cine ne împiedică să contemplăm postul Magilor, convertit în pelerinaj de speranță și încununat de oferirea darurilor ca bucurie a descoperirii Celui căutat atât de mult și atât de departe (Mt 2)? Fiecare dintre acești martori ai Nașterii lui Isus a cunoscut așadar un fel de „post”, așteptând dincolo de așteptări bucuria de a fi cu „Mirele” vieții lor.

De aceea și noi putem trăi Postul Crăciunului asemenea unui „start-up” în viețile noastre, prin care renunțarea la o purtare o „omului vechi” să fie înlocuită prin exercitarea unei îndeletniciri salutare, adică sănătoase și mântuitoare deopotrivă. Pentru că, omenește vorbind, nimeni nu poate renunța la ceva decât dacă pune altceva în locul ei.

Concret, un obicei comportă la nivel antropologic trei elemente definitorii: un indiciu, o rutină și așteptarea unei răsplăți. Atunci, a înlocui un obicei vechi cu unul nou înseamnă, în ordine inversă, o speranță reînnoită, concretizată printr-un nou obicei trezit atenției de un semn spațio-temporal. În locul așteptării omenești, să pun spiritul Adventului sau al speranței fără așteptări. În locul rutinei dăunătoare, să pun un „exercițiu spiritual”, adică o lucrare benefică repetitivă și totuși înnoitoare, pentru că tot ce-i vital e ritmic (respirația, bătăile inimii, ritmul diurn-nocturn) însă, din păcate, nu tot ce se repetă e mântuitor… Și în cele din urmă indiciul sau prilejul este asemenea clopoțelului care îmi arată când și unde să trec la faptă, dar de data aceasta la faptele luminii și nu ale întunericului!

Un exemplu: ori de câte ori îmi vine să blestem sau să vorbesc de rău, să binecuvântez, măcar în gând. Aici momentul „vărsării focului” devine unul de rugăciune, rutina veche devine exercițiu spiritual și treptat, treptat, destinatarul devine de nerecunoscut: și nu neapărat pentru că cel dintâi s-ar fi schimbat, ci mai degrabă pentru că „dioptriile” mele devin noi! Alt exemplu: când mă simt ispitit real sau virtual, să deschid Biblia sau o carte de rugăciune și să nu o închid până nu trece „furtuna”. Cu ce speranță? Pelerinul rus a învățat astfel să se roage, să rabde și să fie atent: oare ce cadou mai frumos de Crăciun am putea primi decât să transformăm ispita în prilej de izbăvire? Și aceasta pentru că, așa cum parafraza un refren spaniol resemnarea Ecleziastului „no hay novedad salvo la Navidad”: „nu este nimic nou sub soare, decât a Mântuitorului Născare!”

Exprimaţi-vă opinia