Zi de studiu biblic la Centrul Manresa

Publicatla 15 December 2018

Chipul lui Dumnezeu în Psalmii mesianici

Mesia este Unsul lui Dumnezeu, cel desemnat și pus deoparte dintotdeauna. Cum ne putem îmbogăți percepția acestui fapt prin componenta istorică a poporului evreu, cea teologic creștină și cea lingvistic-etimologică? Psalmii 2 și 110 au o mare încărcătură simbolică, ei fiind mai departe preluați în Evanghelia după Matei și scrisorile Sfântului Paul. Dar ce anunță de fapt aceste fragmente? La aceste întrebări și câteva altele am încercat azi să răspundem în plin Advent la studiul biblic. Răspunsul se va revela pas cu pas în inimile și viețile fiecăruia dintre noi, cei care am plecat cu speranța că lumea utopică a dreptății și fericirii este făcută posibilă de promisiunea Lui Dumnezeu și înfăptuită pas cu pas de om, prin cooperare. Îi mulțumim Domnului pentru un timp de har petrecut împreună, plini de admirație la vederea Chipului Său de Mesia, Salvatorul și Mântuitorul nostru, revelat în Psalmi.

Giorgiana Bigea

Exprimaţi-vă opinia