De Iacopo Scaramuzzi

Apariţia unei multiplicităţi de “noi drepturi” deschide “o serie de probleme care ajung să implice în profunzime înseşi ideea de drept şi fundamentele sale” (Francisc). “Înmulţirea drepturilor” şi riscul “distrugerii ideii de drept” sunt “o problemă actuală şi fundamentală pentru a tutela bazele convieţuirii familiei umane” (Benedict al XVI-lea). În două scrisori adresate părintelui Federico Lombardi, preşedinte al comitetului de administraţie al Fundaţiei vaticane Joseph Ratzinger – Benedict al XVI-lea, papa şi papa emerit dau sprijinul lor simpozionului internaţional “Drepturi fundamentale şi conflicte între drepturi”, organizat de fundaţie şi inaugura în această dimineaţă în colaborare cu Universitatea Lumsa (15-16 noiembrie 2018).

“În timp ce se apropie a 70-a aniversare a adoptării Declaraţiei universale a drepturilor omului din partea adunării generale a Naţiunilor Unite, este oportun nu numai să se celebreze amintirea acelui eveniment istoric, ci şi să se pună bazele pentru o reflecţie aprofundată asupra atenţiei sale şi asupra dezvoltării viziunii drepturilor umane în lumea de astăzi”, scrie papa Francisc. “În Discursul adresat corpului diplomatic din ianuarie, dedicat întocmai acestei Declaraţii – continuă el – afirmam că ea tinde să înlăture zidurile de despărţire care despart familia umană şi să favorizeze dezvoltarea umană integrală. Relevam totuşi că în acelaşi timp trebuie «constatat că, în cursul anilor, interpretarea unor drepturi s-a modificat progresiv, aşa încât a inclus o multiplicitate de ‘noi drepturi’, adesea în contrapoziţie între ele». Astfel se deschide o serie de probleme care ajung să implice în profunzime înseşi ideea de drept şi fundamentele sale. Papa Benedict al XVI-lea a avertizat cu luciditate urgenţa acestor tematici pentru timpul nostru şi a intervenit cu autoritate asupra lor ca gânditor şi ca păstor. Tocmai pentru aceasta în urmă cu douăzeci de ani această Universitate a conferit cardinalului de atunci Ratzinger titlul de doctor honoris causa în jurisprudenţă”.

“De aceea urez – conclude papa – ca simpozionul de înalt nivel academic care urmează să se celebreze, inspirându-se din gândirea şi din magisteriul iubitului nostru papă emerit, să poată contribui cu curaj şi profunzime să lumineze o problematică esenţială pentru tutelarea demnităţilor persoanei umane şi a dezvoltării sale integrale”.

“Încă de când am fost informat – în urmă cu mai multe luni – despre primul proiect al simpozionului”, scrie la rândul său Joseph Ratzinger în scrisoarea semnată la 12 noiembrie, “v-am manifestat imediat aprecierea mea faţă de iniţiativă, considerând-o extraordinar de utilă. Îndeosebi, mi s-a părut important că se vorbeşte explicit despre problematica «înmulţirii drepturilor» şi despre riscul «distrugerii ideii de drept». Este o problemă actuală şi fundamentală pentru a tutela bazele convieţuirii familiei umane, care merită să fie pusă încă o dată ca temă a unei reflecţii aprofundate şi sistematice, aşa cum demonstrează că vrea să facă programul simpozionului. De aceea îi asigur pe toţi conferenţiarii şi pe participanţii la simpozion de stima mea şi de apropierea mea în rugăciune pentru ca Domnul să binecuvânteze lucrările ca slujire preţioasă pentru Biserică şi pentru binele familiei umane”.

(După Vatican Insider, 15 noiembrie 2018)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu


Exprimaţi-vă opinia