Procesul spre posibila beatificare a Părintelui Pedro Arrupe, al 28-lea General Superior al Societății lui Isus, a început oficial. 
De acum înainte, el este considerat de fapt un "slujitor al lui Dumnezeu". 
Cauza a fost pusă în mișcare de către Vicariatul Romei, locul morții sale. După rugăciune și atenție, Societatea a cerut începutul 
acestui discernământ eclezial asupra virtuților eroice ale Părintelui Arrupe.

pedro arrupe

 

Odată ce va fi fost dat nihil obstat din partea Sfântului Scaun și consimțământul episcopilor apropiați de Roma față de Conferința Episcopală italiană
iar lipsa de obstacole pentru poporul lui Dumnezeu va fi fost asigurată, în 28 februarie 2019, la 28 de ani din moartea sa, sesiunea care va deschide 
în mod oficial cauza va avea loc la Bazilica S. Giovanni din Laterano. Apoi, diferitele persoane care se ocupă de procesul diecezan își vor începe munca
colectând mărturia a mai mult de o sută de martori, în principal din Spania, Japonia și Italia. De fapt, în ultimele luni, două comisii și-au început deja 
activitatea, revizuind toate lucrările sale publicate și multe documente nepublicate scrise de sau despre părintele Arrupe și contextul socio-eclezial în 
care a trăit.

Arturo Sosa SJ, Prepozit General

Exprimaţi-vă opinia