Meditația zilei

Publicatla 12 October 2018

Vineri, 12 octombrie 2018
Gal 3,7-14: “Împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi”

Sf. Apostol Paul ne spune azi că nu prin Lege suntem justificați în fața Lui Dumnezeu. Apostolul însuși fiind înainte de convertire un învățat care păzea legea cu desăvârșire, ar fi fost un sfânt în ochii Domnului dacă acesta ar fi fost cel mai important lucru. În schimb, după convertire el singur a văzut că fără credința (în iubire), nu există viață, așadar nu poate exista mântuire.

A trăi cu Dumnezeu nu este despre ce facem sau ce suntem, ci cum facem și cum suntem. „Blestemat oricine este atârnat pe lemn” devine cea mai mare binecuvântare a noastră prin faptul că Crucea este îmbrățișată cu iubire și încredere. De aici rezultă că orice situație în care ne aflăm e o binecuvântare sau un blestem nu în funcție de ce spune regula, ci după cum ne raportăm noi înșine la întâmplare.

În Lc 11, 15-26, Isus ne învață câteva adevăruri foarte prețioase. În primul rând, faptul că dezbinarea în interior este ceea ce duce la ruină, fie vorba despre o persoană, o familie sau o țară. Dezbinarea este acea stare de a fi în care trăim în renegarea unor elemente ce vor să se manifeste sau când alegem cu jumătate de gură, fără a ne asuma complet respectiva decizie.

În viața noastră de creștini, trebuie să existe o muncă continuă de a netezi aceste bifurcații în credință, acele aspecte ale vieții de unde Domnul este exclus. Dacă refuzăm să facem această muncă și ne mulțumim cu o stare de „căldicenie” atunci nu putem spune că suntem „cu El” cu adevărat.

Când totuși reușim, cu Harul Său, să ne eliberăm de câteva astfel de divizări, nu putem menține acel loc gol prin putere. Un obicei vechi are mereu tendința de a reveni. Dacă noi încercam să menținem ceva prin putere – fie o virtute, o poziție, o persoană iubită – atunci e nevoie doar de cineva mai puternic pentru a ni-l lua. În schimb, zonele recent eliberate se păstrează prin înlocuirea cu altceva bun și prin invitarea continuă a Lui Dumnezeu cu privirea Lui blândă și vindecătoare. Doar așa vom putea să le menținem roditoare și libere.

Întrebare: Ce încerc să dobândesc sau să mențin prin forță și încordare?

Rugăciune:

„Pentru că zici: “Domnul este locul meu de adăpost!” și faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale; și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră.
Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi.- “Fiindcă Mă iubește – zice Domnul-de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și-l voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și-i voi arată mântuirea Mea. (Ps 91: 9-16)

43756822_460338194487621_2027553098645372928_n

Exprimaţi-vă opinia