Papa Francisc salutând romanii și pelerinii la rugăciunea ”Regina coeli”. – AP

RV 13 mai 2018. «Fecioara Maria să ne ajute să ținem ”sus inimile”, după cum ne îndeamnă să facem Sf. Liturghie, și în același timp să avem ”picioarele pe pământ”, pentru a semăna cu curaj Evanghelia în situațiile concrete ale vieții și ale istoriei». Cu acest îndemn pastoral, papa Francisc a încheiat alocuțiunea de la rugăciunea ”Regina Coeli”, recitată duminică, 13 mai 2018, împreună cu romanii și pelerinii din Piața Sfântul Petru. Pontiful a vorbit despre Înălțarea Domnului, iar la final a făcut un apel la solidaritate cu creștinii din Indonezia după atentatele din această dimineață și a menționat Ziua mondială a comunicațiilor sociale.

Vă oferim aici, în traducerea noastră de lucru, alocuțiunea papei Francisc:

«Dragi frați și surori,
Astăzi, în Italia și multe țări, se celebrează solemnitatea Înălțării Domnului. Această sărbătoare cuprinde două elemente. Pe de o parte, orientează privirea noastră spre cer, unde Isus glorificat șade la dreapta lui Dumnezeu (cf. Mc 16,19). Pe de alta, ne amintește de începutul misiunii Bisericii: Isus cel înviat și înălțat la cer îi trimite pe discipolii săi să răspândească Evanghelia în lumea întreagă. Drept care, Înălțarea ne îndeamnă să ne ridicăm privirea spre cer, pentru ca apoi să o îndreptăm imediat spre pământ, îndeplinind îndatoririle pe care Domnul cel înviat ni le încredințează.

Este ceea ce ne îndeamnă să facem pagina Evangheliei de astăzi, în care evenimentul Înălțării vine imediat după misiunea pe care Isus o încredințează discipolilor. Este o misiune nemărginită – în sensul literal de fără margini – care depășește puterile omului. Isus spune, de fapt: ”Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la toată făptura” (Mc 16,15). Pare, într-adevăr, prea îndrăzneață îndatorirea pe care Isus o încredințează unui mic grup de oameni simpli și fără mari capacități intelectuale! Cu toate acestea, această măruntă grupare, irelevantă în fața marilor puteri ale lumii, este trimisă să ducă mesajul de iubire și milostivire al lui Isus în toate colțurile pământului.

Dar acest plan al lui Dumnezeu poate fi realizat numai prin puterea pe care Dumnezeu însuși o acordă apostolilor. În acest sens, Isus îi asigură că misiunea lor va fi susținută de Duhul Sfânt. El spune: ”Veți primi putere de la Duhul Sfânt care va veni asupra voastră și îmi veți fi martori la Ierusalim, în toată Iudeea și Samaria, și până la marginile pământului” (Fap 1,8). În acest fel, această misiune a putut să se realizeze și apostolii au dat startul acestei lucrări, care apoi a fost continuată de succesorii lor. Misiunea încredințată de Isus apostolilor a continuat de-a lungul secolelor și continuă și astăzi: ea cere colaborarea noastră, a tuturor. Fiecare, de fapt, prin puterea botezului pe care l-a primit, este abilitat la rândul său să vestească Evanghelia.

Înălțarea Domnului la cer, în timp ce inaugurează o nouă formă de prezență a lui Isus în mijlocul nostru, ne cere să avem ochi și inimă ca să-l întâlnim, să-l slujim și să-l mărturisim înaintea celorlalți. Trebuie să fim bărbați și femei ai Înălțării, căutători ai lui Cristos pe cărările timpului nostru, ducând cuvântul său de mântuire până la marginile pământului. Pe acest itinerar noi îl întâlnim pe Cristos însuși în frații noștri, mai ales în cei săraci, în cei care suferă în trupul lor experiența grea și mortificantă a vechilor și a noilor forme de sărăcie. După cum la început Cristos cel înviat i-a trimis pe apostolii săi cu puterea Duhului Sfânt, tot la fel și astăzi el ne trimite pe noi, cu aceeași putere, ca să punem semne concrete și vizibile de speranță.

Fecioara Maria care, ca Maică a Domnului care a murit și a înviat, a însuflețit credința primei comunități de discipoli, să ne ajute și pe noi să ținem ”sus inimile”, după cum ne îndeamnă să facem Sf. Liturghie. Și în același timp, să ne ajute să avem ”picioarele pe pământ” și să semănăm cu curaj Evanghelia în situațiile concrete ale vieții și ale istoriei».

Exprimaţi-vă opinia