La Editura “Presa Bună” a văzut lumina tiparului exortaţia apostolică Gaudete et exsultate a papei Francisc (“Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de veselie”), fiind tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătraşcu.

În exortaţia apostolică Gaudete et exsultate, semnată la 19 martie 2018, papa Francisc, în cele cinci capitole cu 177 de paragrafe, tratează despre chemarea la sfinţenie în lumea contemporană.

În paragraful nr. 2, Sfântul Părinte notează: “Nu trebuie să se aştepte aici un tratat despre sfinţenie, cu atâtea definiţii şi distincţii care ar putea îmbogăţi această temă importantă, sau cu analize care s-ar putea face cu privire la mijloacele de sfinţire. Obiectivul meu umil este de a face să răsune încă o dată chemarea la sfinţenie, încercând s-o întrupăm în contextul actual, cu riscurile sale, provocările şi oportunităţile sale. Pentru că Domnul a ales pe fiecare dintre noi «ca să fim sfinţi şi neprihăniţi în faţa lui în iubire» (Ef 1,4)”.

Dincolo de toate “teoriile despre ceea ce este sfinţenia”, există fericirile. Papa Francisc le pune în centrul celui de-al treilea capitol, afirmând că prin acest discurs Isus “explică cu simplitate ce înseamnă a fi sfinţi” (nr. 63). Papa trece în revistă una câte una cele opt căi de sfinţenie.

Sper ca aceste pagini, scrie papa Francisc în ultimul număr [nr. 177] al noii exortaţii apostolice, să fie utile pentru ca toată Biserica să se dedice pentru a promova dorinţa sfinţeniei. Să cerem ca Duhul Sfânt să reverse în noi o dorinţă intensă de a fi sfinţi pentru cea mai mare glorie a lui Dumnezeu şi să ne încurajăm reciproc în această propunere. Astfel vom împărtăşi o fericire pe care lumea nu ne-o va putea lua”.

Exortaţia apostolică a apărut în colecţia “Documente”, nr. 90, în formatul 14×20 cm, are 88 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria “Presa Bună, precum şi de la celelalte librării catolice din ţară, la preţul de 8 lei

Pr. Cornel Cadar

* * *

Cuprins

I. Chemarea la sfinţenie
Sfinţii care ne încurajează şi ne însoţesc
Sfinţii de la uşa vecină
Domnul cheamă
Şi pentru tine
Misiunea ta în Cristos
Activitatea care sfinţeşte
Mai vii, mai umani

II. Doi duşmani subtili ai sfinţeniei
Gnosticismul actual
O minte fără Dumnezeu şi fără trup
O doctrină fără mister
Limitele raţiunii
Pelagianismul actual
O voinţă fără umilinţă
O învăţătură a Bisericii uitată adesea
Noii pelagieni
Rezumatul Legii

III. În lumina Învăţătorului
Împotriva curentului
“Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor”
“Fericiţi cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul”
“Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi consolaţi”
“Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate, pentru că ei vor fi săturaţi”
“Fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire”
“Fericiţi cei cu inima curată, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu”
“Fericiţi făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiţi fii ai lui Dumnezeu”
“Fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate, pentru că a lor este împărăţia cerurilor”
Marea regulă de comportament
Din fidelitate faţă de Învăţător
Ideologiile care mutilează inima evangheliei
Cultul care-i este mai plăcut lui

IV. Câteva caracteristici ale sfinţeniei în lumea actuală
Suportarea, răbdarea şi blândeţea
Bucuria şi simţul umorului
Îndrăzneală şi fervoare
În comunitate
În rugăciune constantă

V. Lupta, vigilenţa şi discernământul
Lupta şi vigilenţa
Ceva mai mult de un mit
Treji şi încrezători
Corupţia
spirituală
Discernământul
O nevoie urgentă
Mereu în lumina Domnului
Un dar supranatural
Vorbeşte, Doamne
Logica darului şi a crucii

Gaudete et exsultate
Francisc, Ed. “Presa Bună”, 2018, ISBN 978-606-8116-80-8, 14×21 cm, 86 p., 8 lei

* * *

Această carte, în limita stocului disponibil, poate fi procurată prin comandă (cu plata taxelor poştale aferente expedierii):

  • prin poştă: Librăria Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, 26; 700064-Iaşi;
  • prin fax: 0232/211527
  • prin telefon: 0232/212003, interior 41: de luni până vineri, între orele 10.00 şi 18.00
  • prin e-mail: libraria@ercis.ro
  • prin Internet: www.ercis.ro/libraria; www.catholica.ro

 

Exprimaţi-vă opinia