28 martie 2018. “Cristos, Paștele nostru, a fost jertfit! Să sărbătorim, aşadar, nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutăţii și al nelegiuirii, ci cu azimele sincerităţii și ale adevărului.” (1Cor 5, 7-8)

Din acest fragment, luat din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni, se inspiră cateheza audienţei generale de miercuri, 28 martie, din Piaţa Sfântul Petru.

Reflectând asupra Triduumului Pascal, cu intenţia de a explica unele aspecte privind zilele din anul liturgic care sunt cele mai importante pentru noi, credincioşii, pontiful a amintit că aceste trei zile constituie memoria comemorativă a unui mare mister: “Moartea şi învierea Domnului nostru Isus Cristos”.  Papa Francisc: «Aceste trei zile propun din nou poporului creştin marile evenimente ale mântuirii înfăptuite de Cristos, proiectându-l astfel în orizontul destinului său viitor şi consolidându-l în angajamentul de mărturie din cursul istoriei».

Referindu-se la Secvenţa din Duminica Învierii, ce transmite cu solemnitate anunţul învierii: “Cristos, speranţa mea, a înviat! El va merge înaintea voastră în Galileea”, pontiful a explicat că acesta nu este doar un anunț de bucurie și speranță, ci și un apel la responsabilitate și misiune.
Papa Francisc: «Această vestire la care ne conduce Triduumul Pascal, pregătindu-ne să o primim, este centrul credinţei şi speranţei noastre, este kerygma care evanghelizează continuu Biserica  şi care, la rândul său, îndeamnă la evanghelizare.»

Oprindu-se asupra modului în care sfântul Paul rezuma evenimentul pascal, folosind  două  expresii: “Cristos, Paştele nostru a fost jertfit” (1 Cor 5,7) şi Cristos “a fost dat [la moarte] pentru fărădelegile noastre, dar a înviat pentru ca noi să fim justificaţi” (Rom 4, 25), Sfântul Părinte a evidenţiat că în Triduumul Pascal amintirea acestui eveniment fundamental devine o celebrare plină de recunoştinţă şi, în acelaşi timp, reînnoieşte în cei botezaţi sensul noii lor condiţii, pe care Apostolul Paul a exprimat-o prin cuvintele: “Aşadar, dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus, unde Cristos şade de-a dreapta lui Dumnezeu” (Col 3,1-3).

«Dacă un creştin se lasă cu-adevărat spălat de Cristos, dacă se lasă despuiat de omul cel vechi pentru a merge pe o cale nouă, chiar dacă rămâne păcătos, nu va fi niciodată un corupt; nu mai poate trăi cu moartea în suflet, nici nu poate fi cauză a morții», a spus papa Francisc, amintindu-ne că acţiunea purificatoare a lui Isus ne ajută să împărtăşim, cu fruntea sus, umilinţa acelora care şi azi suferă în lipsuri şi nevoi, devenind – datorită lui Isus – instrumente de răscumpărare și speranță, semne de viață și înviere.

 RV/AM

Exprimaţi-vă opinia