Iubiţi fraţi şi surori,

Vă spun bun-venit cu ocazia Consiliului Plenar al Comisiei Internaţionale Catolice pentru Migraţii. Îi mulţumesc cordial preşedintelui, cardinalul Njue – care are un mare simţ al umorului -, pentru cuvintele sale de salut şi pentru sinteza scurtă a lucrărilor voastre.

Aşa cum a făcut deja sfântul Ioan Paul al II-lea, făcând ecou la cuvintele fericitului Giovanni Battista Montini, vreau să reafirm: cauza acestui organism din care face parte este cauza lui Cristos însuşi (cf. Discurs adresat membrilor din CICM, 12 noiembrie 2001: Insegnamenti XXIV, 2 [2001], 712). Această realitate nu s-a schimbat cu timpul, dimpotrivă, angajarea s-a întărit luând în considerare condiţiile inumane în care se află milioane de fraţi şi surori migranţi şi refugiaţi în diferite părţi ale lumii. Aşa cum s-a întâmplat în timpul poporului lui Israel sclav în Egipt, Domnul ascultă strigătul lor şi cunoaşte suferinţele lor (cf. Ex 3,7). Eliberarea celor săraci, a celor asupriţi şi a celor persecutaţi este parte integrantă, astăzi ca şi ieri, a misiunii pe care Dumnezeu a încredinţat-o Bisericii. Şi lucrarea Comisiei voastre reprezintă o exprimare tangibilă a acestei angajări misionare. S-au schimb multe lucruri din 1951, dat întemeierii sale: nevoile au devenit tot mai complexe; instrumentele pentru a răspunde la ele au devenit mai sofisticate; slujirea a devenit treptat mai profesională. Însă niciuna din aceste schimbări n-a reuşit – mulţumire fie lui Dumnezeu – să dăuneze fidelităţii Comisiei faţă de misiunea sa. Mulţumesc.

Domnul l-a trimis pe Moise în mijlocul poporului său asuprit pentru a şterge lacrimile şi a reda speranţă (cf. Ex 3,16-17). În peste 65 de ani de activitate, Comisia s-a remarcat în realizarea, în numele Bisericii, a unei opere poliedrice de asistenţă dată migranţilor şi refugiaţilor în cele diferite situaţii de vulnerabilitate. Iniţiativele multiple demarate în cele cinci continente reprezintă declinări exemplare a celor 4 verbe – a primi, a proteja, a promova şi a integra – cu care am voit să explic răspunsul pastoral al Bisericii în faţa migraţiilor (cf. Mesaj pentru Ziua Mondială a Migrantului şi Refugiatului 2018, 15 august 2017).

Doresc ca această operă să continue, însufleţind Bisericile locale să se străduiască pentru persoanele care au fost constrânse să părăsească propria patrie şi care devin prea des victime ale înşelăciunilor, violenţelor şi abuzurilor de orice gen. Graţie experienţei inestimabile, acumulate în atâţia ani de lucru, Comisia poate să ofere o asistenţă calificată Conferinţelor Episcopale şi diecezelor care încă mai încearcă să se organizeze pentru a răspunde mai bine la această provocare epocală.

“Acum mergi, te trimit la Faraon! Scoate poporul meu, pe fiii lui Israel din Egipt!” (Ex 3,10). Aşa l-a trimis Domnul pe Moise la Faraon pentru a-l convinge să elibereze poporul său. Pentru a-i elibera pe cei asupriţi, pe cei rebutaţi şi pe sclavii de astăzi, este esenţial să se promoveze un dialog deschis, sincer cu guvernanţii, un dialog care preţuieşte experienţa trăită, suferinţele şi aspiraţiile poporului, pentru a aminti fiecăruia propriile responsabilităţi. Procesele demarate de comunitatea internaţională spre un pact global despre refugiaţi şi un altul pentru o migraţie sigură, ordonată şi regulamentară reprezintă un spaţiu privilegiat pentru a realiza acest dialog. Şi în asta Comisia s-a angajat în prima linie oferind o contribuţie valoroasă şi competentă în vederea găsirii acelor noi căi dorite de comunitatea internaţională pentru a răspunde cu pricepere la aceste fenomene care caracterizează epoca noastră.

Şi mă bucur că multe din Conferinţele Episcopale reprezentate aici merg în această direcţie, într-o comuniune de intenţii care mărturiseşte întregii lumi grija pastorală a Bisericii faţă de fraţii şi surorile migranţi şi refugiaţi.

Munca nu este încheiată. Împreună trebuie să încurajăm statele să concorde răspunsuri mai adecvate şi eficace la provocările puse de fenomenele migratoare; şi putem face asta pe baza principiilor fundamentale ale doctrinei sociale a Bisericii. De asemenea trebuie să ne angajăm pentru a asigura că după cuvinte – codificate în cele două pacte citate – să urmeze angajări concrete sub semnul unei responsabilităţi globale şi împărtăşite. Însă angajarea Comisiei merge mai încolo. Cer Duhului Sfânt să continue să lumineze misiunea voastră importantă, manifestând iubirea milostivă a lui Dumnezeu fraţilor noştri şi surorilor noastre migranţi şi refugiaţi. Vă asigur apropierea mea şi rugăciunea mea; şi voi, vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Mulţumesc.

[Binecuvântarea]

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

 

Exprimaţi-vă opinia