Papa Francisc la audiența generală de miercuri, 3 ianuarie 2018, din aula Paul al VI-lea din Vatican – AP


 3 ianuarie 2018. «Reluând catehezele dedicate celebrării euharistice, ne ocupăm azi, în contextul riturilor de început, de actul penitențial», a spus Sfântul Părinte la începutul catehezei audienței generale de miercuri, 3 ianuarie 2018, care a avut loc în aula Paul al VI-lea din Vatican. «În sobrietatea sa», a continuat, «acesta favorizează comportamentul de predispunere pentru celebrarea în mod demn a sfintelor mistere, adică recunoscând în fața lui Dumnezeu și a fraților propriile păcate. De fapt, îndemnul preotului este adresat întregii comunități în rugăciune, pentru că suntem cu toții păcătoși».

Pontiful  a insistat asupra necesității de a avea sufletul predispus pentru celebrare, întrucât – a spus –  “ce poate da Domnul celui care are deja inima plină de sine și de propriul succes? Nimic, pentru că cel vanitos este incapabil să primească iertare, sătul fiind de presupusa sa justiție.

Papa Francisc: «Să ne gândim la parabola fariseului și a vameșului în care doar al doilea se întoarce acasă justificat, adică iertat (cf Lc 18, 9-14). Cine este conștient de propria nimicnicie și coboară ochii cu umilință, simte că poposește asupra sa privirea milostivă a lui Dumnezeu. Știm, din experiență, că doar cine știe să recunoască greșelile și cere iertare primește înțelegerea și iertarea altora.»

«A asculta în tăcere vocea conștiinței ne ajută să ne dăm seama că gândurile noastre sunt departe de gândurile divine, că cuvintele și acțiunile noastre sunt deseori lumești, adică călăuzite de alegeri contrare Evangheliei», a evidențiat Suveranul Pontif, explicând că de aceea, la începutul Sfintei Liturghii, împlinim actul penitențial la nivel comunitar, printr-o formulă de mărturisire generală, pronunțată în prima persoană, la singular, fiecare mărturisindu-i lui Dumnezeu și fraților că a păcătuit mult cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și omisiunea, omisiunea însemnând lăsarea la o parte a înfăptuirii binelui care s-ar fi putut face.”

Papa Francisc: «În realitate, nu este suficient să nu se facă rău aproapelui, este necesar să se facă binele profitând de orice ocazie pentru a mărturisi cât mai bine că suntem discipoli ai lui Isus.»

Pontiful a amintit că Sfânta Scriptură ne oferă exemple luminoase de figuri de penitenți care, venindu-și în fire după comiterea păcatului, găsesc curajul de a-și da jos masca și de a se deschide harului care reînnoiește inima.

RV/AM

Exprimaţi-vă opinia