Giuseppe Forlai: Lumea văzută altfel

Publicatla 19 October 2017

18.10.2017, Iași (Catholica) – La Editura Sapientia din Iași a apărut recent cartea Lumea văzută altfel. Sfaturile evanghelice în viața de zi cu zi, scrisă de Giuseppe Forlai și tradusă în limba română de Daniel Hrișcă. Cartea apare în colecția „Spiritualitate”, în format 14×20, are 70 de pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 10 lei.

Reflecțiile pe care le prezint aici în scris au fost destinate rubricii „Orizonturi creștine” a Radioului Vatican, transmise în perioada 2011-2012. Am dorit să parcurgem împreună un scurt itinerar care să ne ajute să înțelegem felul în care viața lui Isus, om sărac, cast și ascultător, este o realitate care poate să-l atingă pe fiecare creștin în modul cel mai intim. Nu numai cei care profesează sfaturile evanghelice în viața consacrată într-o comunitate sau într-un institut secular primesc acest dar, ci și un laic, un preot diecezan, o persoană căsătorită (întrucât prin Botez toți am primit harul și misiunea de a fi „un alt Cristos”) pot scoate din aceste trei izvoare de apă vie… să își potolească setea, de ce nu, „în afara templului” instituțiilor particulare (foarte bune, desigur, dar din care nu toți sunt chemați să facă parte).

Tocmai în virtutea fundamentului comun, vom lua ca punct de plecare harul Botezului și apoi vom încerca să ne apropiem cu grijă de persoana lui Cristos, Unsul Tatălui, pentru a înțelege cum anume, în el, fiecare creștin poate adopta, în cotidianitate, un stil de viață în sărăcie, curăție și ascultare. Cu toții avem mare nevoie să înțelegem acest lucru, chiar dacă aceasta a fost probabil sufocată de prejudecăți sau de simpla ignoranță în privința acestui subiect: nu e ușor să prețuim sfaturile evanghelice, deoarece sunt percepute ca simple renunțări la ceea ce e legitim. Și totuși, pentru Isus Învățătorul, care vede lumea altfel decât noi, sfaturile evanghelice sunt un mare dar pentru viața creștină și datorită faptului că – și vom încerca să o descoperim împreună – sunt profund coerente cu planul Creatorului. Prin „practicarea” lor, putem deveni tot mai mult noi înșine, ne putem asemăna, adică, tot mai mult cu Dumnezeu.

Iată, așadar, că aceste câteva pagini vor să fie o încercare de a gusta harul care umanizează, al sărăciei, al curăției și al ascultării. Pentru cei care apoi vor dori să aprofundeze din punct de vedere teologic această temă, vor găsi în librării diferite eseuri: recomand câteva în bibliografia selectivă. (Giuseppe Forlai)

Exprimaţi-vă opinia