Papa Francisc susține ”Declarația de la Roma” privind protecția minorilor în spațiul digital. – ANSA

06/10/2017 10:19
RV 06 oct 2017. Papa Francisc a primit vineri, 6 octombrie 2017, în audiență participanții la congresul internațional ”Demnitatea minorului în lumea digitală”, desfășurat în zilele 3-6 octombrie a.c. la Universitatea pontificală Gregoriana din Roma. După o scurtă introducere din partea rectorului universității, pr. Nuno da Silva Gonçalves, Sfântul Părinte a ascultat intervenția unei tinere care, în numele participanților, a prezentat o sinteză a documentului final al congresului, numit ”Declarația de la Roma”, documentul fiind înmânat succesiv papei Francisc.

La rândul său, papa Francisc a subliniat în discursul adresat participanților la congresul internațional despre protecția minorilor în spațiul digital că ne aflăm în fața ”unei probleme noi și foarte grave, caracteristică timpului nostru. O problemă care încă nu a fost studiată și discutată în mod colegial, cu participarea multor competențe și reprezentanți de responsabilități diferite, cum ați vrut să faceți voi în aceste zile”. Ancorată în principalele Declarații internaționale despre drepturile fundamentale ale omului, a spus papa Francisc, Biserica catolică este angajată cu ”determinare și adevărată pasiune” în protecția minorilor, ”privind cu blândețe la toți copiii care vin pe lume, în fiecare zi și sub fiecare cer, nevoiași mai întâi de toate de respect, dar și de grijă și afecțiune pentru a putea crește în toată bogăția minunată a potențialului lor”.
Papa Francisc: «Scriptura ne vorbește de persoana umană creată de Dumnezeu după chipul său. Ce afirmație mai puternică se poate face despre demnitatea ei? Evanghelia ne vorbește de afecțiune și primirea lui Isus în ce privește copiii, pe care El îi ia în brațe și îi binecuvântează (cf. Mc 10,16), pentru că ”împărăția cerurilor este a acelora care sunt ca ei” (Mt 19,14). Și cele mai dure cuvinte ale lui Isus sunt tocmai pentru cei care îi scandalizează pe cei mici: ”ar fi mai bine pentru el să i se lege o piatră de moară trasă de măgar și să fie aruncat în adâncul mării” (Mt 18,6). Trebuie, așadar, să ne dedicăm protecției demnității minorilor cu blândețe, dar și cu o foarte mare determinare, contrastând cu toate forțele acea cultură a eliminării care astăzi se manifestă în multe feluri în dauna mai ales a celor mai slabi și a celor mai vulnerabili, cum sunt, întocmai, minorii».

Referindu-se mai departe la potențialul pozitiv al noilor tehnologii digitale, papa Francisc a spus că ”trebuie să ne întrebăm dacă suntem capabili să conducem procesele pe care noi înșine le-am pus în mișcare, dacă nu ne scapă din mână, dacă facem îndeajuns pentru a le ține sub control”. În noul context digital, a notat că se prezintă ”provocarea care, probabil, este cea mai crucială dintre toate pentru viitorul familiei umane: protecția demnității tinerilor, a creșterii lor sănătoase, a bucuriei și speranței lor”.

În timpurile noastre, potrivit statisticii, minorii reprezintă peste 25% din cei peste trei miliarde de utilizatori ai Internetului, ceea ce înseamnă o cifră de peste 800 de milioane. Numai în India, în arcul a doi ani, peste 500 de milioane de persoane vor avea acces la Internet, iar jumătate dintre acestea vor fi minori. Ce găsesc în rețea? Cum sunt considerați de cei care, în diferite feluri, au putere asupra Internetului?
Papa Francisc: «Trebuie să avem ochii deschiși și să nu ne ascundem un adevăr neplăcut pe care n-am dori să-l vedem. De altfel, nu am înțeles oare îndeajuns în acești ani că a ascunde realitatea abuzurilor sexuale este o greșeală foarte gravă și sursă de atâtea rele? Drept care, să vedem realitatea, așa cum ați văzut-o voi în aceste zile».

Pentru ca mobilizarea să fie eficace, pontiful a îndemnat la evitarea unor posibile erori de perspectivă și a subliniat trei dintre acestea. Prima este ”subevaluarea daunelor care sunt făcute minorilor” de fenomenele periculoase din spațiul digital; a doua, ”a gândi că soluțiile tehnice automatice”, precum filtrele care blochează difuzarea imaginilor abuzive, ar fi suficiente pentru a înfrunta problemele; în fine, a treia eroare de perspectivă constă în ”viziunea ideologică și mitică a Internetului ca regnul libertății fără limite”.

Vorbind, la finalul discursului despre importanța ”Declarației de la Roma”, pe care i-au înmânat-o mai înainte, papa Francisc a spus că o susține ”cu multă determinare și avânt angajamentele pe care vi le asumați”.
Papa Francisc: «E necesar a retrezi conștiința gravității problemelor, a face legi adecvate, a controla dezvoltările tehnologiei, a identifica victimele și urmărirea celor vinovați de crime, a asista minorii afectați pentru a-i reabilita, a ajuta educatorii și familiile să-și desfășoare slujirea, a fi creativi în educația tinerilor pentru o justă folosire a Internetului (…), a dezvolta sensibilitatea și formarea morală, a continua cercetarea științifică în toate domeniile legate de această provocare».

”Pe bună dreptate”, a continuat papa Francisc, ”ați exprimat dorința ca la acest efort comun liderii religioși și comunitățile de credincioși să participe, punând la dispoziție toată experiența, autoritatea și capacitatea lor de educație și formare morală și spirituală.
Papa Francisc: «Într-adevăr, numai lumina și tăria care vin de la Dumnezeu ne pot ajuta să înfruntăm noile provocări. În ceea ce privește Biserica catolică, vreau să vă asigur de disponibilitatea și angajarea ei. După cum știm cu toții, Biserica catolică, în ultimii ani, a devenit tot mai conștientă că nu a făcut îndeajuns în interiorul ei în ce privește protecția minorilor: au ieșit la lumină fapte foarte grave pentru care a trebuit să recunoaștem responsabilitatea în fața lui Dumnezeu, a victimelor și a opiniei publice. Tocmai de aceea, pentru experiențele dramatice făcute și pentru competențele dobândite în efortul de convertire și purificare, Biserica simte astăzi că are datoria deosebit de gravă de a se angaja tot mai profund și clarvăzător în protecția minorilor și a demnității lor, nu numai în interiorul ei, dar și în toată societatea și în lumea întreagă; și aceasta, nu singură – pentru că, evident, este insuficient – ci acordând propria colaborare concretă și cordială tuturor forțelor și componentelor societății care vor să se angajeze în aceeași direcție. În această privință, Biserica își să adeziunea la obiectivul ”de a pune capăt abuzului, exploatării, traficului și oricărei forme de violență și de tortură față de minori”, enunțat de Națiunile Unite în Agenda pentru dezvoltarea sustenabilă 2030 (Obiectivul 16.2)».

În fine, Sfântul Părinte a mărturisit că ”în foarte multe ocazii și multe țări, ochii mei au întâlnit ochii copiilor, săraci și bogați, sănătoși și bolnavi, bucuroși și suferinzi. A fi priviți de ochii copiilor este o experiență pe care toți o cunoaștem și care ne atinge până în adâncul inimii și care ne obligă și la un examen de conștiință. Ce facem noi pentru ca acești copii să ne poată privi zâmbind și să păstreze o privire limpede, plină de încredere și speranță? Ce facem pentru ca să nu le fie furată această lumină, pentru ca acești ochi să nu fie tulburați și pătați de ceea ce vor găsi pe Internet, care va fi o parte integrantă și foarte importantă a mediului lor de viață? Să lucrăm, așadar, împreună, ca să avem întotdeauna dreptul, curajul și bucuria de a-i privi în ochi pe copiii lumii”.

”Declarația de la Roma” a fost înmânată Sfântului Părinte, după cum a spus tânăra amintită mai sus la audiența pontificală, ”în numele a milioane de tineri din orice parte a lumii, care trebuie să fie informați și mult mai bine protejați de riscurile de abuz sexual și de alte forme de abuz pe Internet. Pentru a mă exprima cu ajutorul cuvintelor Sanctității Voastre”, a mai spus tânăra, ”noi credem că «o societate poate fi judecată după felul în care sunt tratați copiii ei». Orice copil are dreptul la demnitate și siguranță. Cu toate acestea, milioane de copii sunt astăzi supuși abuzului și exploatării în lumea întreagă. Tehnologia, care a schimbat viețile noastre în multe feluri atât de pozitive, este folosită și într-o măsură din ce în ce mai mare pentru exploatarea copiilor”.

”Astăzi, conținuturi tot mai extremiste și inumane sunt efectiv la îndemâna copiilor. Proliferarea platformelor de socializare, care a produs o creștere enormă a comunicațiilor, a avut în același timp urmări precum hărțuire online, molestări și sextortion. Un mare număr de imagini de abuzuri sexuale asupra copiilor și tinerilor sunt disponibile online și continuă să crească rapid. Pornografia online are un puternic impact asupra minții maleabile a copiilor.

Provocările sunt enorme, dar răspunsul nostru nu trebuie să fie depresia și descurajarea. Trebuie să lucrăm împreună pentru a căuta soluții pozitive și constructive pentru toți. Trebuie să avem siguranța că toți copiii au acces sigur la Internet pentru a-și dezvolta formarea, comunicațiile și conexiunile. Companiile active în domeniul tehnologiilor și guvernele trebuie să continue să inoveze pentru a mări protecția copiilor. Trebuie să îndemnăm și familiile, vecinii, comunitățile din orice parte a lumii și copiii înșiși ca să fie tot mai conștienți de impactul pe care Internetul îl exercită asupra minorilor.

O muncă importantă în această privință este desfășurată de Centrul pentru protecția minorilor, din cadrul Universității pontificale Gregoriana, Alianța globală WePROTECT, care reunește 70 de țări, 23 de companii tehnologice și numeroase organizații internaționale în această misiune, precum și de Parteneriatul global al Națiunilor Unite pentru eradicarea violenței asupra copiilor (UN Global Partnership to End Violence Against Children).  Este o problemă care nu poate fi rezolvată de o singură națiune sau companie sau credință religioasă care să acționeze izolat, pentru că este o problemă globală, care cer soluții globale. Cere să dezvoltăm o conștiință și să mobilizăm la acțiune orice guvern, crez religios, companie și instituție.

În această epocă a Internetului, lumea trebuie să se confrunte cu provocări fără precedent dacă vrea să tuteleze drepturile și demnitatea copiilor și să-i protejeze de abuzuri și exploatare. Aceste provocări au nevoie de un nou mod de gândire și noi abordări, o conștientizare mai elevată la nivel global și o conducere inspirată. Din aceste motive, «Declarația de la Roma» face apel la toți pentru ca toți să vină în apărarea demnității minorilor”.

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia