Făclii și călăuze din Societatea lui Isus

Sfântul Francisc de Borgia,

al treilea general al Societăţii lui Isus

 

Comemorează:San_Francisco_de_Borja

Francisc Borgia s-a născut în anul 1510 în sânul uneia dintre cele mai nobile familii, primind o educaţie excelentă. Încă de tânăr a stat la curtea împăratului Carol al V-lea. A fost apoi principe şi vicerege de Gandia, ducând o viaţă foarte curată şi sfântă. Foarte devreme în viaţă a luat hotărârea de a renunţa la orice mărire şi desfătare, pentru a se dedica Împăratului Împăraţilor. În anul 1551 a finalizat studiile teologice şi i-a cerut astfel Sf. Ignaţiu să fie primit în Societate. După ce a fost admis, Papa a dorit să-l ridice la rangul de cardinal, însă Francisc a refuzat.

În anul 1565 a fost numit General al ordinului. Sub guvernarea lui Societatea a înflorit mult, alţi tineri nobili urmându-i exemplul şi intrând în ordin, precum Stanislau Kostka, Rudolf Aquaviva etc. Ca general al ordinului a dus o viaţă şi mai aspră. A prescris ca toţii membri Societăţii să aibă zilnic o oră dedicată meditaţiei, iar la începutul fiecărei luni, fiecare să-şi aleagă un sfânt drept model şi patron.

S-a distins mai ales prin devoţiunea sa faţă de Sf. Euharistie. Umilinţa îi era admirată de toţi; adesea se subscria Francisc păcătosul.

A lucrat mult pt Societate încă dinaintea numirii sale ca General. A deschis mai multe case şi colegii, trimitea misionari aleşi de el între păgâni. Printrea toate aceste, a fost un mare muzician şi compozitor, fiind numit, după moartea sa, patronul acestora, precum şi patronul profeşilor şi al superiorilor.

Întorcându-se grav bolnav dintr-o misiune a unei Cruciade contra Turcilor, a doua zi a murit la Roma. A fost canonizat de Papa Clement al X-lea în anul 1671.

Este sărbătorit în calendarul Societăţii lui Isus la 3 octombrie.

 

Reține:

Din meditaţiile sf. Francisc Borgia:

Fiecare persoană – fie rege, nobil, negustor sau ţăran – trebuie să facă totul spre mai marea mărire a lui Dumnezeu, inspiraţi fiind de exemplul lui Cristos.

Cât de mare ajutor este pentru problemele noastre a medita la crucea lui Cristos!

 

Aprofundează:

Liturgia delle Ore della Compagnia di Gesù, Curia Generalizia, Roma, 2007.

Gheorghe Fireza, Sfinții și fericiții din Societatea lui Isus, Editura Provinciei Române S.I., București, 1940.

In Cristo Gesù. Profili spirituali dei Santi e Beati della Compagnia di Gesù, Editrice Ancora Milano, 1974

Exprimaţi-vă opinia