De Andrea Tornielii

Papa Francisc, cu scrisoarea apostolică în formă de motu proprio datată la 8 septembrie 2017 şi făcută publică la 19 septembrie, reîntemeiază institutul de studii despre căsătorie şi familie voit de sfântul Ioan Paul al II-lea, lărgind domeniul său de acţiune. Documentul, intitulat Summa familiae curae, aminteşte că papa Wojtyła, după Sinodul Episcopilor din 1980 şi exortaţia apostolică Familiaris consortio din 1981, a dat urmă stabilă “Institutului Pontifical Ioan Paul al II-lea pentru Studii despre Căsătorie şi Familie”, activ la Universitatea Laterană.

Astăzi, după cele două Sinoade celebrate în 2014 şi în 2015 dedicate familiei, şi după publicarea exortaţiei Amoris laetitia, Biserica a ajuns “la o reînnoită conştiinţă a evangheliei familiei şi a noilor provocări pastorale la care comunitatea creştină este chemată să răspundă”.

“Centralitatea familiei în parcursurile de «convertire pastorală» a comunităţilor noastre şi de «transformare misionară a Bisericii» – scrie Francisc – cere ca – şi la nivel de formare academică – în reflecţia despre căsătorie şi despre familie să nu dispară niciodată perspectiva pastorală şi atenţia faţă de rănile umanităţii”.

Papa Bergoglio reafirmă că “binele familiei este decisiv pentru viitorul lumii şi al Bisericii” şi că este “sănătos a acorda atenţie realităţii concrete” a familiei, dată fiind “schimbarea antropologico-culturală, care influenţează astăzi toate aspectele vieţii şi cere o abordare analitică şi diversificată” şi “nu ne permite să ne limităm la practicile pastoraţiei şi misiunii care reflectă forme şi modele din trecut”.

“În propunerea limpede de a rămâne fideli faţă de învăţătura lui Cristos – mai scrie Francisc – trebuie să privim aşadar, cu intelect de iubire şi cu realism înţelept, la realitatea familiei, astăzi, în toată complexitatea sa, în luminile sale şi în umbrele sale. Pentru aceste motive am considerat oportun să dau o nouă structură juridică Institutului Ioan Paul al II-lea, pentru ca intuiţia clarvăzătoare a sfântului Ioan Paul al II-lea, care a voit foarte mult această instituţie academică, astăzi să poată fi şi mai bine recunoscută şi apreciată în rodnicia şi actualitatea sa”.

Noul Institut Teologic pentru Ştiinţele Căsătoriei şi Familiei, care va purta tot titlul “Ioan Paul al II-lea”, va lărgi domeniul său de interes, “fie în vederea noilor dimensiuni ale îndatoririi pastorale şi misiunii ecleziale, fie cu referinţă la dezvoltările ştiinţelor umane şi ale culturii antropologice într-un domeniu aşa de fundamental pentru cultura vieţii”.

Papa Bergoglio precizează că noul Institut va trebui să ţină cont de inspiraţia originară care a dat viaţă celui precedent, “contribuind în mod eficace să-l facă pe deplin corespunzător exigenţelor actuale ale misiunii pastorale a Bisericii”. În articolele scurte, care vor trebui să fie urmate după aceea de noile statute, se subliniază “raportul special al noului Institut Teologic cu slujirea şi magisteriul Sfântului Scaun” care “va fi îmbogăţit ulterior de relaţia privilegiată” pe care o va stabili cu Congregaţia pentru Educaţia Catolică, cu Dicasterul pentru Laici, Familie şi Viaţă şi cu Academia Pontificală pentru Viaţă. Şi se precizează că Institutul Teologic va avea “facultatea de a conferi iure proprio studenţilor săi următoarele grade academice: doctoratul în ştiinţe despre căsătorie şi familie; licenţa în ştiinţe despre căsătorie şi familie; diploma în ştiinţe despre căsătorie şi familie.

“Cu această decizie – explică la Vatican Insider arhiepiscopul Vincenzo Paglia, mare cancelar al Institutului – papa lărgeşte perspectiva: de la una focalizată numai asupra teologiei morale şi sacramentale, la una biblică, dogmatică şi istorică, ce ţine cont de provocările contemporane. Francisc a înţeles bine misiunea istorică a familiei, fie în Biserică fie în societate. Şi familia nu este un ideal abstract, ci o realitate majoritară a societăţii, care trebuie să redescopere vocaţia sa în istorie”.

Referinţa la continuitatea cu Institutul precedent, “deja în sine blochează drumul – explică Paglia – spre o interpretare care vrea să atribuie cu prejudecat acestui act autoritar de reîntemeiere o distanţare de inspiraţia lui Ioan Paul al II-lea”. În sfârşit, arhiepiscopul afirmă că Papa a indicat înseşi componentele actualului Institut ca “protagonişti ai adaptării şi remodelării care vor fi necesare pentru obţinerea obiectivelor noului subiect”, şi care aşadar se bucură de încrederea Pontifului.

(După Vatican Insider, 19 septembrie 2017)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

 

Exprimaţi-vă opinia