Papa Francisc și patriarhul Bartolomeu au transmis un Mesaj comun cu ocazia Zilei mondiale de rugăciune pentru ocrotirea Creației, marcată anual pe 1 septembrie. – AP


 RV 01 sep 2017. Cu prilejul Zilei de rugăciune pentru îngrijirea Creației, ce se marchează la 1 septembrie, papa Francisc și patriarhul ecumenic de Constantinopol, Bartolomeu, au transmis următorul mesaj comun:
 «Istorisirea creației ne oferă o viziune panoramică asupra lumii. Sfânta Scriptură revelează că “la început” Dumnezeu a destinat umanitatea să colaboreze la păzirea și protejarea mediului natural. La început, după cum citim în Cartea Genezei (2,5) “pe pământ încă nu era nici un copăcel, și nici o buruiană încă nu odrăslise, pentru că Domnul Dumnezeu nu trimisese încă ploaie pe pământ și încă nu era om care să lucreze pământul”. Pământul ne-a fost încredințat ca dar sublim și ca ereditate față de care suntem cu toții responsabili până când, “la final”, toate cele din ceruri și cele de pe pământ vor fi iarăși adunate întru Cristos (cf Ef 1,10). Demnitatea și prosperitatea umană sunt profund legate de grija față de întreaga creație”, se spune în primul paragraf al Mesajului comun cu prilejul Zilei de rugăciune pentru îngrijirea Creației.  Instituită de papa Francisc în 2015, inițiativa de rugăciune are un caracter ecumenic, fiind celebrată și de Biserica Ortodoxă.»

«Însă, “între timp”, istoria lumii prezintă o situație foarte diferită», se spune în continuarea Mesajului. «Ne revelează un scenariu decadent din punct de vedere moral, în care atitudinile și comportamentele noastre față de creație ofuschează vocația de a fi colaboratori ai lui Dumnezeu. Tendința noastră de a rupe delicatele echilibre ecosistemice ale lumii, dorința lacomă de a manipula și controla resursele limitate ale planetei, aviditatea de a trage profituri ilimitate de pe urma pieței, toate acestea ne-au îndepărtat de la proiectul original al creației. Nu mai respectăm natura ca pe un dar comun; în schimb, o considerăm o proprietate privată. Nu ne mai raportăm la natură pentru a o susține, ci mai curând o dominăm pentru a alimenta propriile structuri.»

Mesajul comun, al papei Francisc și al patriarhului Bartolomeu, prilejuit de Ziua  de rugăciune pentru îngrijirea Creației, se referă și la efectele acestui comportament, definite “tragice și de durată”.

«Consecințele acestei viziuni» – se spune în mesaj – «sunt tragice și de durată. Mediul uman și cel natural se deteriorează împreună, iar această degradare a planetei se răsfrânge asupra celor mai vulnerabile persoane. Impactul schimbărilor climatice se repercutează, în primul rând, asupra acelora care trăiesc în condiții de sărăcie oriunde în lume. Datoria noastră de a folosi în mod responsabil bunurile pământului implică recunoașterea și respectarea fiecărei persoane și a oricărei creaturi vii. Urgența chemării și a provocării privind grija față de creație constituie un îndemn pentru întreaga umanitate de a se implica în favoarea unei dezvoltări sustenabile și integrale. Prin urmare, uniți de aceiași preocupare față de creația lui Dumnezeu și recunoscând că pământul este un bun în comun, îndemnăm călduros toate persoanele de bunăvoință să dedice, în data de 1 septembrie, un timp de rugăciune pentru mediu. Cu această ocazie, dorim să aducem mulțumire binevoitorului Creator pentru mărețul dar al creației și să ne implicăm să-l păzim și să-l păstrăm pentru binele generațiilor viitoare. Însă știm că ne-am osteni în zadar dacă Domnul nu ne-ar fi alături (cfr Sal 126/127), dacă rugăciunea nu este în centrul reflecțiilor și al celebrărilor noastre. De fapt, un obiectiv al rugăciunii noastre este schimbarea modului în care percepem lumea cu scopul de a avea curajul de a asuma în propriile stiluri de viață o mai mare simplitate și solidaritate.»

«Adresăm un apel urgent celor care ocupă o poziție importantă în domeniul social, economic, politic și cultural de a asculta în mod responsabil strigătul pământului și de a participa la nevoile celor marginalizați și, mai ales de a răspunde la implorarea multora și de a susține consensul global astfel încât să fie însănătoșită creație rănită. «Suntem convinși» – se spune în încheierea Mesajului – «că nu poate exista o soluție genuină și de durată la provocarea crizei ecologice și a schimbărilor climatice fără un răspuns concertat și colectiv, fără o responsabilitate împărtășită și în măsură să dea cont de propriile acțiuni, dând prioritate solidarității și slujirii.»

Din Vatican și din Fanar, 1 septembrie 2017

Papa Francisc și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu

RV/AM

Exprimaţi-vă opinia