Luni, 21 august 2017, Sala de Presă a Sf. Scaun a publicat Mesajul papei Francisc la Ziua migrantului și refugiatului 2018. – AP


 RV 21 aug 2017. ”Primirea, protecția, promovarea și integrarea migranților și refugiaților”: este tema mesajului papei Francisc la Ziua mondială a migrantului și refugiatului 2018, publicat astăzi de Sala de presă a Sf. Scaun. Mesajul poartă data de 15 august a.c., iar Ziua migrantului și refugiatului se marchează anual în Biserica catolică în cea de-a treia duminică a lunii ianuarie, astfel că anul viitor aceasta va fi marcată în 14 ianuarie. Pontiful definește ”un semn al timpurilor” ”trista situație a numeroșilor migranți care fug de război” și de sărăcie. În mesajul său, Sfântul Părinte menționează călătoria sa pe insula Lampedusa de la începutul pontificatului și înființarea, în cadrul Curiei Romane, a unei Secții speciale dedicată migranților aflată sub conducerea sa personală. ”Orice străin care bate la ușa noastră”, se evidențiază în mesaj preluând cuvintele din capitolul 25 al Evangheliei după Sf. Matei, ”este o ocazie de întâlnire cu Isus Cristos”. Pontiful vorbește de ”o mare responsabilitate pe care Biserica înțelege să o împărtășească cu toți” pentru a-și exprima solicitudinea față de migranți. Mesajul Sfântului Părinte are la bază patru puncte principale, pornind de la patru verbe ”întemeiate pe principiile doctrinei Bisericii”.
Primul verb este ”a primi”. Papa subliniază că este urgent ”a oferi migranților și refugiaților posibilități mai ample de intrare sigură și legală în țările de destinație”. Pontiful cere simplificarea procedurilor de acordare a unor vize umanitare și înlesnirea întregirii familiei. Se afirmă, mai departe, necesitatea de a deschide ”coridoare umanitare pentru refugiații mai vulnerabili”. În acest sens, papa Francisc critică ”expulzările colective” de migranți și refugiați, mai ales când sunt practicate față de țările care nu garantează respectarea drepturilor fundamentale. Principiul centralității persoanei umane, subliniază Sfântul Părinte, ”obligă la a pune securitatea personală mai presus de cea națională”. În același timp, mesajul afirmă necesitatea preferinței pentru soluții alternative la măsura detenției aplicată migranților.

Al doilea verb pe care pontiful îl scoate în evidență este ”a proteja”. Atare protecție, notează Sfântul Părinte, trebuie să înceapă ”în patrie” și ar trebui continuată în ”țara de imigrare”. Mesajul reiterează îndemnul la a valoriza capacitățile și competențele migranților care trebuie, de aceea, să aibă libertatea de mișcare în țările de primire și posibilitatea de a lucra. Se pune accentul, de asemenea, pe protecția minorilor migranți care au dreptul de a studia și de a trăi împreună cu familia lor, evitând ”orice formă de detenție”. Referindu-se, totodată, la faptul că nu puțini migranți sunt apolizi, pontiful scrie în mesaj că această condiție poate fi depășită printr-o ”legislație despre cetățenie” care să fie conformă dreptului internațional.

Vorbind despre al treilea verb, ”a promova”, papa afirmă în mesaj că prin acesta vrea să spună că toți migranții trebuie să fie puși în condiția de a se realiza ca persoană. Pontiful încurajează intrarea migranților pe planul social și în domeniul muncii și elogiază eforturile depuse de multe țări în sfera cooperării internaționale. Suveranul Pontif își exprimă speranța ca ”în distribuția acestor ajutoare să se țină cont de necesitățile țărilor în curs de dezvoltare care primesc fluxuri impunătoare de refugiați și migranți”.

În fine, ultimul verb de importanță centrală pentru mesajul papei este ”a integra”. Pontiful notează din start că integrare ”nu înseamnă asimilare, ceea ce induce la suprimarea sau uitarea propriei identități culturale”. Este vorba de un proces prelungit care poate fi accelerat dacă se oferă dreptul la cetățenie fără a pune alte precondiții economice și lingvistice. Pontiful cere, încă o dată, măsuri care să promoveze ”cultura întâlnirii” între oameni și recunoaște că pentru a obține rezultatele sperate este ”indispensabilă” contribuția comunității politice și a societății civile. De aici, apelul adresat liderilor politici de a adopta pactele globale aprobate în cadrul Națiunilor Unite (”Global compacts”), din care unul este dedicat refugiaților și un altul, migranților. Lunile care stau să vină, încheie papa mesajul său, ”reprezintă o oportunitate privilegiată” pentru a susține prin acțiuni concrete cele patru puncte evidențiate: primirea, protecția, promovarea și integrarea.

(rv – A. Gisotti – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia