*

Cartea pr. Bogdan-Emilian Balaşcă ne propune, aşa cum el însuşi declară, un traseu lăuntric prin care să descoperim mai multe despre noi (parafrazând învăţătura biblică a omului bun care scoate binele din vistieria bună a inimii sale – cf. Lc 6,45) şi, de asemenea, să descoperim mai multe despre Dumnezeu. Aşadar, cartea reprezintă o incursiune în subsolul fiinţei, recurgând însă nu la dogme, devoţiuni sau alte acte pioase, ci apelând la descoperirile venite dinspre domeniul psihologiei, pentru a optimiza, astfel, relaţia cu noi înşine şi, desigur, relaţia filială cu “Dumnezeul cel adevărat”.

Textul care legitimează o atare cercetare şi o recomandă lecturii şi aprofundării se află în Constituţia pastorală privind Biserica în lumea contemporană Gaudim et spes, la numărul 62, unde se specifică: “În cadrul activităţilor catehetice şi pastoralei să se cunoască bine şi să se folosească nu numai principiile teologice, ci şi descoperirile ştiinţelor profane, mai ales ale psihologiei şi sociologiei, astfel încât şi credincioşii să fie călăuziţi la o viaţă de credinţă mai pură şi ai matură”.

Cercetarea de faţă se dovedeşte, bunăoară, o construcţie atentă la terminologiei şi sensuri, păstrând acelaşi tonus alert şi captivant de redactare din articolele semnate de pr. Bogdan în revista franciscană “Mesagerul Sfântului Anton” şi, nu în ultimul rând, o cercetare ce se axează, în procesul ei expozitiv, pe eliminarea prejudecăţilor de natură religioasă şi înlocuirea lor cu cele juste şi optime.

Psihologia religiei creştine este structurată în cinci secţiuni, după cum urmează: 1) Antropologie şi psihologie (o radiografie limpede a structurilor lăuntrice); 2) Scurt istoric al cercetărilor din psihologia religiei (etalarea unor opinii, mai mult sau mai puţin legitime, recte, de cercetare a gândirii religioase); 3) Religiozitatea persoanei şi stadiile dezvoltării sale (etapele şi caracteristicile progresive ale religiozităţii); 4) Diferite aspecte legate de religiozitate şi tipuri de personalitate (dinamici psihice şi forme de religiozitate matură/ imatură); 5) Dimensiuni psihice şi experienţe religioase (afecte, simboluri, limbaje integrate în experienţa lui Dumnezeu).

Fără îndoială, cartea propusă de pr. Bogdan ne îngăduie să facem un exerciţiu de igienizare lăuntrică, de înlăturare a excedentului păgubos, dacă există, a ceea ce îngreunează trăirea relaţiei cu Dumnezeu, pentru ca astfel să ajungem copiii buni, instruiţi şi frumoşi ai lui Dumnezeu.

Pr. Carol Daniel Sabău, OFMConv

 

Exprimaţi-vă opinia