Papa Francisc la rugăciunea “Angelus” din Piața Sfântul Petru, de duminică, 23 iulie 2017 – REUTERS

23 iulie 2017. Inspirându-se din Evanghelia duminicii, ce ne propune trei parabole prin care Isus le vorbește mulțimilor despre Împărăția cerurilor, la rugăciunea “Angelus”, din Piața Sfântul Petru, papa Francisc s-a oprit asupra parabolei grâului și a neghinei, din capitolul 13 al Evangheliei după sfântul Matei, “ce ilustrează problema răului din lume și pune în evidență răbdarea lui Dumnezeu”.

Scena, cu doi protagoniști – unul bun și unul rău – are loc pe un câmp. “Pe de o parte, stăpânul câmpului, ce-l reprezintă pe Dumnezeu, seamănă sămânță bună; pe de altă parte, dușmanul care-l reprezintă pe Satana, seamănă neghină” și, cu trecerea timpului, în mijlocul grâului care răsare crește și neghina. Parabola istorisește că servitorii stăpânului ar vrea să intervină imediat și să smulgă neghina, însă stăpânul are un comportament diferit. Preocupându-se mai ales de soarta grâului, se opune părerii acestora, “ca nu cumva, smulgând neghina să scoateţi din rădăcină şi grâul”.

Papa Francisc: “Cu ajutorul acestei imagini, Isus ne spune că în această lume binele și răul se împletesc într-atât de mult încât separarea este imposibilă, neputându-se extirpa tot răul. Doar Dumnezeu poate face acest lucru, și o va face la judecata finală. Cu ambiguitatea și caracterul său amestecat, situația prezentă este câmpul de libertate al creștinilor, unde are loc dificilul exercițiu de discernământ.”

Discernământul – a explicat pontiful – are nevoie de îmbinarea a două comportamente aparent contradictorii: decizia și răbdarea, atitudini ce necesită mare încredere în Dumnezeu și în providența sa. Oprindu-se asupra celor două comportamente de asumat, Sfântul Părinte a spus: “Decizia constă în a voi, cu toate forțele, să fii grâu bun, îndepărtându-te așadar de cel rău și de ispitele sale. Răbdarea înseamnă să preferi mai curând o Biserică ce este asemenea drojdiei în aluat, care nu se teme să-și murdărească mâinile spălând rufele fiilor săi, decât o Biserică ‘a celor puri’, care pretinde să judece înainte de vreme cine să stea în Împărăția lui Dumnezeu și cine nu”.

“Domnul, care este Înțelepciunea întrupată, ne ajută azi să înțelegem că binele și răul nu se pot identifica cu teritorii definite sau cu anumite grupuri umane. El ne spune că linia de demarcație dintre bine și rău trece prin inima fiecărei persoane”, a evidențiat pontiful, amintindu-ne că suntem chemați să deslușim timpii lui Dumnezeu și privirea sa, “prin intermediul influxului benefic al unei așteptări plină de nerăbdare” și cu ajutorul “perspectivei speranței” că ceea ce este sau pare a fi neghină poate deveni un produs bun.

“Să ne ajute Fecioara Maria să vedem în realitatea care ne înconjoară nu doar mizerie și rău, dar și bine și frumos”, a spus papa Francisc la încheierea catehezei, îndemnându-ne să ne încredem în acțiunea lui Dumnezeu care face rodnică istoria.

După rugăciunea “Îngerul Domnului”, Sfântul Părinte și-a exprimat preocuparea pentru gravele tensiuni și violențe petrecute în aceste zile la Ierusalim, exprimând un intens apel la moderație și dialog, adăugând: “Vă îndemn pe toți să vă uniți cu mine în rugăciune, astfel încât Domnul să le inspire tuturor intenții de reconciliere și de pace.”

RV/AM

Exprimaţi-vă opinia