Prânz pentru săraci, la Napoli – ANSA

13 iunie 2017. În data de 13 iunie, când este comemorat liturgic sfântul Anton de Padova, protector al săracilor, a fost dat publicității Mesajul Sfântului Părinte pentru Ziua Mondială a Săracilor. Instituită de papa Francisc la încheierea Anului Sfânt Extraordinar al Milostivirii, Ziua Mondială a Săracilor se celebrează în cea de-a 33-a duminică din timpul de peste an care, în 2017, coincide cu data de 19 noiembrie.

«Să nu iubim cu vorba, ci cu faptele» este tema primei Zile Mondiale a Săracilor, temă inspirată din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan, capitolul 3, versetul 18: „Copii, să nu iubim numai cu vorba sau cu limba, ci cu fapta și adevărul” (1In3,18).

Alcătuit din nouă paragrafe, Mesajul reliefează încă de la început necesitatea de a iubi după exemplul lui Isus, prin fapte concrete, nu prin vorbe goale. „Cine are intenția să iubească după cum a iubit Isus, trebuie să-și însușească exemplul său, mai ales atunci când suntem chemați să-i iubim pe cei săraci. De altfel, modul de a iubi al Fiului lui Dumnezeu, este binecunoscut, iar apostolul Ioan îl amintește în mod foarte clar”, scrie pontiful în Mesaj, explicând coloanele principale pe care se sprijină această iubire: Dumnezeu este cel dintâi care a iubit și ne-a iubit total, până la jertfirea propriei vieți.

“Când cel sărman strigă, Domnul îl ascultă”, este un verset din Psalmul 34, de la care papa Francisc pornește pentru a explica angajarea dintotdeauna a  Bisericii în slujba celor sărmani, comunitatea creștină înțelegând încă de la început importanța strigătului celor sărmani și acționând în consecință, după cum relatează numeroase texte din Sfânta Scriptură.  Dar au existat și excepții, pontiful neezitând să scoată în evidență acest aspect, spunând că „au fost însă momente în care creștinii nu au dat ascultare în profunzime acestui apel, lăsându-se molipsiți de mentalitatea mondenă”. “Însă” –  a continuat papa Francisc – „Duhul Sfânt a făcut să se ivească bărbați și femei care, în diferite moduri, și-au pus viața în slujba celor săraci”, dând exemplul sfântului Francisc din Assisi care, în cursul secolelor a fost urmat de alți bărbați și femei, cu viață sfântă.  În Mesajul pentru Ziua Mondială a Săracilor, pontiful atrage atenția asupra unor comportamente greșite în raport cu cei sărmani, scriind: “Să nu ne gândim la cei săraci doar ca la destinatarii unei practici bune de voluntariat de făcut o dată pe săptămână sau destinatari ai unor gesturi extemporanee de bunăvoința pentru a ne liniști conștiința. Aceste experiențe, chiar dacă sunt valide și utile pentru sensibilizarea în vederea necesităților a numeroși frați și a nedreptăților care sunt deseori cauza situației lor, ar trebuie să introducă în spiritul unei adevărate întâlniri cu cei săraci, generând împărtășirea ca stil de viață.”

Succesiv, papa Francisc amintește că pentru discipolii lui Isus sărăcia este înainte de toate o vocație la urmarea lui Isus cel sărac, însemnând mersul în urma lui Isus și cu Isus, o cale ce conduce la fericirea Împărăției lui Dumnezeu. “Sărăcie înseamnă o inimă umilă care știe să accepte propria condiție de creatură limitată și păcătoasă pentru depășirea tentației de atotputernicie, care aduce iluzia imortalității.”

În continuarea mesajului său pentru prima Zi mondială a săracilor, papa Francisc denunță ”extinderea sărăciei la mari sectoare ale societății din lumea întreagă”, rod al ”injustiției sociale, mizeriei morale, lăcomiei celor puțini și al indiferenței generalizate”. În fața celor săraci este necesar să se răspundă ”cu o nouă viziune despre viață și societate”. Toți acești săraci, cum spunea Fericitul Paul al VI-lea, aparțin Bisericii de drept evanghelic și obligă la opțiunea fundamentală pentru ei. Vorbind mai departe de finalitatea acestei inițiative inedite în calendarul pastoral al Bisericii catolice, Sfântul Părinte a afirmat că ”la încheierea Jubileului milostivirii am vrut să ofer Bisericii Ziua mondială a săracilor pentru ca în toată lumea comunitățile creștine să devină tot mai mult și mai bine semn concret al carității lui Cristos pentru cei din urmă și cei nevoiași”, sub semnul predilecției lui Cristos față de cei săraci.

Această Zi își dorește să-i stimuleze în primul rând pe cei care cred ”ca să reacționeze la cultura rebutului și a risipei, însușindu-și cultura întâlnirii. În același timp, invitația este adresată tuturor oamenilor, independent de apartenența religioasă, ca să se deschidă la împărțirea cu cei săraci în orice formă de solidaritate, ca semn concret de fraternitate”. Pontiful își exprimă dorința ca, în săptămâna precedentă Zilei mondiale a săracilor, care anul acesta cade în 19 noiembrie, ”comunitățile creștine să se angajeze să creeze numeroase momente de întâlnire și prietenie, de solidaritate și ajutor concret”.

La baza numeroaselor inițiative concrete, continuă papa Francisc în mesajul său,  trebuie să fie întotdeauna rugăciunea: ”Să nu uităm că Tatăl Nostru este rugăciunea celor săraci”. Mai mult, ”Tatăl Nostru este o rugăciune care se exprimă la plural: pâinea care se cere este ”a noastră”, și aceasta comportă împărțire, participare și responsabilitate comună”. În fine, pontiful cere tuturor celor care fac parte din Biserică să se angajeze în așa fel încât ”această Zi mondială a săracilor să instaureze o tradiție care să contribuie concret la evanghelizarea lumii contemporane”. ”A împărți cu cei săraci ne permite să înțelegem Evanghelia în adevărul ei cel mai profund. Săracii nu sunt o problemă, sunt o resursă de folosit pentru a primi și a trăi esența Evangheliei”.

RV/ A. Martinas și A. Dancă

Exprimaţi-vă opinia