Joi, 25 mai 2017, Înălțarea Domnului

25/05/2017 12:13
RV 25 mai 2017. La patruzeci de zile după solemnitatea Paștelui, Biserica, atât cea de rit bizantin, cât și cea de rit roman sau latin, celebrează în aceeași zi, printr-o fericită coincidență, misterul Înălțării Domnului. În mod sugestiv, relatarea înălțării Domnului în slava cerească se încheie cu îndemnul îngerilor de a nu rămâne cu ochii îndreptați spre cer, ci de a intra din nou în cetate, de a se întoarce în mijlocul oamenilor (cf. Fap 1,11). Vă oferim în continuare câteva reflecții ale papei Francisc despre această solemnitate.

Papa Francisc: ”Contemplăm misterul lui Isus care iese din spațiul nostru pământesc pentru a intra în plinătatea gloriei lui Dumnezeu, ducând cu sine umanitatea noastră. Cu alte cuvinte, noi, umanitatea noastră intră pentru prima dată în ceruri. Evanghelia după Luca ne arată reacția discipolilor înaintea Domnului care «s-a îndepărtat de ei și a fost ridicat la cer» (24,51). Nu au fost în ei durere și dezorientare, ci «adorându-l, s-au întors la Ierusalim cu bucurie mare» (v. 52). Este întoarcerea celui care nu se mai teme de cetatea care l-a respins pe Învățător, în care a avut loc trădarea lui Iuda și renegarea lui Petru, împrăștierea discipolilor și violența unei puteri care se simțea amenințată” («Regina coeli», 8 mai 2016).

Din ziua aceea, observa papa Francisc cu aceeași ocazie, ”pentru apostoli și pentru orice discipol al lui Cristos a fost posibil să locuiască în Ierusalim și în toate cetățile lumii, chiar și în cele mai răvășite de nedreptate și violență, pentru că deasupra oricărei cetăți se află același cer și orice locuitor poate să-și înalțe privirea cu speranță”. Dar întoarcerea discipolilor în cetate nu este la fel ca în celelalte zile. Înainte de a se despărți de prietenii săi, Isus, referindu-se la evenimentul morții și învierii sale, le-a spus: ”Voi sunteți martori ai acestor lucruri” (v. 48). Devenind martori ai morții și învierii lui Cristos, iar din ziua aceea, ai înălțării sale la ceruri, discipolii se întorc în cetate ca martori care vestesc cu bucurie tuturor viața cea nouă care vine din Răstignitul Înviat, în numele căruia ”vor fi predicate la toate popoarele convertirea și iertarea păcatelor” (v. 47). În această misiune, discipolii știu că nu sunt singuri, că se pot bizui pe o forță care nu vine de la oameni:

Papa Francisc: ”Isus ne-a asigurat că în această vestire și în această mărturisire vom fi «îmbrăcați cu putere de sus» (v. 49), cu puterea Duhului Sfânt. Aici se află secretul acestei misiuni: prezența între noi a Domnului înviat, care prin darul Duhului continuă să deschidă mintea și inima noastră, pentru a vesti iubirea și milostivirea sa chiar și în mediile cele mai refractare din orașele noastre. Duhul Sfânt este adevăratul artizan al mărturiei de multe feluri pe care Biserica și toți cei botezați o dau în lume” («Regina coeli», 8 mai 2016).

Înălțarea lui Isus la cer s-ar putea spune că reprezintă, de fapt, ”întoarcerea” sa acolo de unde a venit. Întoarcerea lui Isus la Tatăl, celebrată în misterul înălțării sale, înseamnă și întoarcerea apostolilor în cetate. Dar după cum Isus nu se întoarce la Tatăl la fel cum a venit între noi, nici apostolii nu se întorc în cetate la fel cum au ieșit. De acum înainte, deși trebuie să meargă cu picioarele pe pământ, au certitudinea că cerul este speranța și patria lor:

Papa Francisc: ”Isus, Dumnezeu și om adevărat, cu trupul său de om este în cer. Aceasta este speranța noastră, este ancora noastră, și noi suntem tari în această speranță dacă privim la cer. În acest cer locuiește acel Dumnezeu care s-a revelat atât de aproape încât a luat chipul unui om, Isus din Nazaret. El rămâne pentru totdeauna Dumnezeu-cu-noi, Emanuel, și nu ne lasă singuri. Putem privi în sus pentru a recunoaște înaintea noastră viitorul nostru. În misterul Înălțării lui Isus, Răstignitul Înviat, se află promisiunea participării noastre la plinătatea vieții de la Dumnezeu” («Regina coeli», 8 mai 2016).

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia