25 martie 2017. Unitate, solidaritate, respectarea vieții și a familiei, rădăcinile creștine, tutelarea locurilor de muncă și a tinerilor, primirea imigranților. Evidențiind aceste valori mai actuale ca oricând, papa Francisc i-a primit în audiență vineri, în Vatican, pe liderii europeni, reuniți la Roma pentru aniversarea a 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, care au stat la originea Comunității Europene.

Europa viitorului să privească la părinții fondatori
Unei Europe aflată în căutarea unei noi identități, papa Francisc a dat un impuls pentru redescoperirea acelor motivații care i-au inspirat pe părinții fondatori ai Europei unite. Succesiv schimbului de saluturi, pontiful a amintit că nu se poate înțelege timpul pe care-l trăim fără trecut, în această optică trebuind interpretată data de 25 martie 1957:

Papa Francisc: «A fost o zi încărcată de așteptări și de speranțe, de entuziasm și de emoție… Memoria acelei zile se unește cu speranțele de azi și cu speranțele popoarelor europene care cer discernământ asupra prezentului pentru a continua, cu reînnoit avânt și încredere, parcursul început.»

Potrivit fondatorilor, fraternitatea și justiția ar trebuie să stea la baza Europei unite, iar politica, economia și justiția ar trebui să fie pe măsura omului. Umanismul european, după anii obscuri ai celui de-al Doilea Război Mondial, și-a bazat proiectul umanitar tocmai pe persoana umană.
Papa Francisc: «La originea ideii Europei unite se află figura și responsabilitatea persoanei umane, împreună cu efervescența fraternității evanghelice, cu voința de adevăr și justiție, accentuată de o experiență milenară»

Unitate, solidaritate, ospitalitate și rădăcini creștine
Reparcurgând frazele pronunțare în urmă cu 60 de ani, papa Francisc a amintit spiritul de solidaritate care trebuie să însuflețească Europa în fața forțelor care tind să respingă și în fața tentației de “a reduce idealurile care au stat la baza Uniunii la necesități productive, economice și financiare”.
Papa Francisc: «Acolo unde generațiile doreau să vadă căderea semnelor unei forțate dușmănii, acum se discută despre cum să fie lăsate afară ‘pericolele’ din timpul nostru: începând cu un lung șir de femei, bărbați și copii care fug de război și de sărăcie, care cer doar posibilitatea unui viitor pentru sine și pentru cei dragi.»

Unitate, primire bună: totul se traduce prin conceptul de pace, esențial – atunci ca și acum – pentru construirea unui viitor avantajos pentru fiecare generație. Iar aceste valori trebuie afirmate tocmai din perspectiva voinței părinților fondatori, fără a uita de unde izvorăsc – a amintit Sfântul Părinte. “La originea civilizației europene se află creștinismul” – a spus papa Francisc – “fără de care valorile occidentale ale demnității, libertății și dreptății rezultă a fi cel puțin de neînțeles”.
Papa Francisc: «Și în zilele noastre – spunea Ioan Paul al II-lea – sufletul Europei rămâne unit pentru că, dincolo de originile sale comune, trăiește aceleași valori creștine și umane, precum demnitatea persoanei umane, sentimentul profund al dreptății și al libertății, al necesității muncii, al spiritului de inițiativă, al iubirii față de familie, al respectului vieții, al toleranței, al dorinței de cooperare și de pace, ce reprezintă aspecte ce caracterizează sufletul Europei.»

Unde privește Europa
Succesiv, pontiful a făcut o referință la actuala criză și, răsturnând accepțiunea negativă a termenului, a afirmat că “acesta este un timp de provocări și de oportunități”. Privitor la viitorul Europei, papa se întreabă: “Care este ereditatea părinților fondatori? Ce perspective ne indică pentru a înfrunta provocările ce ne așteaptă? Care sunt speranțele pentru Europa de azi și de mâine?”
Papa Francisc: «Răspunsurile le găsim tocmai în pilaștri asupra cărora ei au dorit să edifice Comunitatea economică europeană și pe care i-am amintit deja: centralitatea omului, o solidaritate practică, deschiderea față de lume, eforturile pentru realizarea păcii, a dezvoltării și deschiderea față de viitor.»

Regăsirea speranței
Papa Francisc a pus accentul pe necesitatea ca Uniunea Europeană să redescopere sentimentul de a fi în primul rând o comunitate de persoane și de popoare. Coeziunea și contribuția de solidaritate trebuie să fie motoarele de acțiune, antidotul împotriva populismelor moderne. Pontiful a amintit cu emoție victimele atentatului de la Londra, subliniind necesitatea dialogului, a întâlnirii și a înțelegerii reciproce, privind spre un viitor fără teama de cel diferit, în care pacea se ivește din justiția socială. Nu ne putem limita la gestionarea gravei crize migratori ca și cum ar fi doar o problemă numerică, economică sau de securitate. Însă, cum poate reuși Europa să regăsească speranța?
Papa Francisc: «Când există deschidere față de tineri și li se oferă perspective serioase de educație și reale posibilități de integrare în câmpul muncii. Când se investește în familie, ce reprezintă prima și fundamentala celulă a societății. Când se respectă conștiința și idealurile cetățenilor săi. Când se garantează posibilitatea a avea fii, fără frica ne a nu-i putea întreține. Când se apără viața în toată sacralitatea sa.»

RV/AM

 

Exprimaţi-vă opinia